Svenskarna vill ha styrning

Publicerad 26 jun 2014, 14:14

Enligt Svensk Energis senaste konsumentbarometer Elmätaren vill majoriteten av elkunderna vara aktivt energieffektiva – på ett passivt sätt. De vill ha automatik och styrning enligt den senaste tekniken.

Elmätaren visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt med smarta, tekniska lösningar.

Över hälften är också beredda att anpassa sitt beteende – exempelvis köra tvätt- och diskmaskin eller justera värmen i huset nattetid – för att spara pengar.

– Det finns idag möjlighet att få ett timavtal där priset varierar över dygnet. Det är kanske mest intressant för eluppvärmda villor med styrsystem som skulle kunna reglera elanvändningen för uppvärmning, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige på Svensk Energi.

Många elkunder är intresserade av nya tjänster som automatiskt ger effektivare energianvändning. Framförallt att värmesystemet anpassar sig efter väderprognos eller går ner under natten. Men också tjänster som varnar om att elkostnaden är på väg att bli högre än normalt eller en möjlighet att betala fast pris på el oavsett hur mycket som används.

– Vi ser gärna att fler aktörer än elbranschen bidrar till att skapa tjänster som gör det lätt för kunden att få överblick och skapa sig kunskap om sin el- och energianvändning. Den automatik som kunderna efterfrågar är inte långt borta. Det ska vara enkelt att vara elkund vare sig man vill vara bekväm eller aktiv, säger Malin Thorsén.