Elteknikföretag kan göra mycket ”rätt och viktigt”

Publicerad 2 jun 2014, 10:05

Många flerbostadhus behöver renoveras, vilket också kan bli ett utmärkt tillfälle att energieffektivisera. Därför har Sveriges Byggindustrier (BI) tagit fram handboken ”Rätt och riktigt – med fokus på energieffektivitet vid renovering och drift av flerbostadshus”.

– Glädjande nog finns det i BI:s nya skrift en hel del lösningar som kan skötas av elektrikern, säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), och fortsätter:

– Äntligen ser vi lite fler praktiska och lätt realiserbara förslag istället för enbart totalrenoveringar. Här finns mycket för elteknikföretag att bidra med.

Handboken innehåller enligt BI ”enkla och konkreta exempel på energieffektiva lösningar som är aktuella i samband med ombyggnad och renovering”. Den riktar sig till både yrkesprofessionella och lekmän som använder, äger eller förvaltar flerbostadshus, till anställda på byggservice-, entreprenad- och driftföretag och till studenter.

Du kan läsa mer på BI:s webbplats.