”Elinstallatörer centrala i energisamhället”

Publicerad 15 apr 2014, 12:32

När statsminister Fredrik Reinfeldt besökte belysningsföretaget Zobra AB i småländska Vimmerby hade Elinstallatören bjudits in för att diskutera belysning, ny elteknik och elinstallatörers och elektrikers betydelse för samhällsutvecklingen. Och han hade en uppmaning till elteknikbranschens ledande tidning.

– Elinstallatören måste fortsätta att berätta om hur ny elteknik förändrar liv. För det sker nu, och det sker snabbt, konstaterade Fredrik Reinfeldt.

Det var under måndagen den 14 mars som Zobra tog emot statsministern i företagets huvudkontor och produktionsfabrik mitt i Vimmerby. Här ville Fredrik Reinfeldt ta reda på hur ett modernt, svenskt industriföretag driver sin verksamhet, hur möjligheterna att rekrytera i branschen ser ut och hur företag som Zobra kan bidra till att nå Sveriges klimatmål.

Och Elinstallatören ville också prata elteknik och belysning med statsministern.

Du besöker ett belysningsföretag i dag – vilken betydelse har belysning och elteknik i att skapa ett energieffektivt samhälle?

– Jag är helt övertygad om att belysning och elteknik redan har en stor roll i att förändra människors beteende. Och utvecklingen är snabb, så den rollen blir nog ännu viktigare. Belysning är kopplat till hur vi lever varje dag så potentialen är stor för belysnings- och elteknikföretag att vara med och påverka, , säger Fredrik Reinfeldt.

Just nu pågår regeringens elbehörighetsutredning och vi ser vissa svårigheter för elteknikföretag när de ska hitta rätt kompetens. Varför tror du att en sådan utredning är viktig just nu – och vilket fokus är viktigt inom utredningen?

– Det är uppenbart att det blir allt viktigare med hög, teknisk kompetens – och specialiserad kompetens. Vi ser som sagt att företag i allt högre grad behöver internutbilda nya medarbetare. Samtidigt måste vi enas kring gemensamma bestämmelser. Behörighetssystemet är ifrågasatt och vi ska naturligtvis se till att vi säkerställer samma kvalitet bland alla verksamma i branschen.

Och elinstallatörer och elektriker, hur kan de bidra till ett mer energieffektivt samhälle?

– Elinstallatörer och elektriker är våra praktiska klimatarbetare. De har en central del i framtidens energisamhälle, och de bör lägga stor vikt vid att utföra effektiva nyinstallationer – och informera om dessa installationer. De eltekniska lösningarna och belysningsalternativen i dag har så pass lång livstid att det är svårt för konsumenter att bilda sig en uppfattning om nyttan. Därför kan elektriker och elinstallatörer bidra oerhört genom att informera om sina lösningar. De ska kunna tala om varför något är bra, hur det fungerar och hur tekniken kan påverka vår vardag.

Har du något favoritområde inom belysning och elteknik – vad tycker du verkar särskilt intressant när det gäller teknik som stöd i att uppnå våra klimatmål?

– Styrning, helt klart. Allt jag ser här i dag som rör sensorer och hur vårt beteende faktiskt styr energin vi använder, det är oerhört intressant. Sådana lösningar har i viss mån redan kommit in i våra hushåll, och nu kommer den utvecklingen gå snabbt.

Under dagen diskuterade Zobras vd, Michael Engstrand, försäljnings- och marknadschef Jimmy Johansson, produktionschef Tomas Larsson och dataansvarige Joakim Wikström, flera av Zobras angelägenheter med statsministern – bland annat elpriser.

– Som belysningsföretag kan vi, tillsammans med andra aktörer inom energibranschen och politiker, informera om energieffektiviserande lösningar, som till exempel belysningsstyrning. Vi kan också stödja våra kunder när det gäller att visa hur de kan räkna hem investeringar i effektivare belysning. Att höja energipriserna vore fel väg att gå, det går emot våra ambitioner att kunna erbjuda fler jobb och uppmuntra konsumenter att använda energi på ett bättre sätt, sa Michael Engstrand under besöksdagens diskussioner.

Rekrytering var ett annat hett ämne under dagen. Michael Engstrand förklarade att medan de nedsatta arbetsgivaravgifterna för de som anställer ungdomar under 26 år inte helt styr rekryteringen, så är de definitivt ett incitament till att anställa yngre medarbetare.

– Därigenom kan vi även satsa mer på att internutbilda yngre som vill jobba hos oss. Jag tror att det blir allt vanligare. Gymnasiekompetens är en bra start, men vi ser gärna att yngre, och då särskilt yngre från vårt närområde, växer med oss, sa han.

Fredrik Reinfeldt hade som sagt också en uppmaning, under samtalet med Elinstallatören.
Elinstallatören är hela elteknikbranschens tidning – hur tycker du att vi bäst kan bidra om vill vara med och utveckla elteknikbranschen och bidra till ett mer energieffektivt samhälle?

– Berätta om hur vi lever och om hur vi kan leva. Belysning och elteknik är områden där ny teknik kommer oerhört snabbt och utvecklingen går fort. Jag tror att människor vill se exempel på det. Som branschtidning är jag övertygad om att Elinstallatören har en viktig roll i att visa nyttan med ny teknik och berätta om de människor som arbetar i branschen och är med och påverkar.