SR kritiseras för bemanningsinslag

Publicerad 11 mar 2014, 13:47

I går rapporterade Sveriges Radio (SR) att några av landets största fackförbund – Byggnads, Transport, IF Metall och Handels – anser att brotten mot kollektivavtalet ökat avsevärt, och att de alla har ett eller flera pågående ärenden hos Arbetsdomstolen (AD). Inget kunde vara mer fel, säger arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström nu, och förklarar att AD bara avgjort ett mål sedan bemanningsavtalet kom till för 15 år sedan.

– Vi har frågat SR om fakta bakom radioinslaget. SR tar inget ansvar för fakta utan hänvisar helt till sina källor i fackförbunden. Om de hade tagit reda på fakta hade de fått en helt annan bild, säger Henrik Bäckström i ett pressmeddelande.

Han förklarar att Bemanningsföretagen och dess medlemsföretag vårdar avtalet, och att det helt enkelt inte stämmer att de av SR beskrivna ärendena finns i AD. De har antingen fått en lösning eller så har en stämning aldrig lämnats in.

– Vi har varit i kontakt med AD för att få korrekta fakta. Transport har inte lämnat in stämning mot något bemanningsföretag. Inte Byggnads heller. IF Metalls stämning kommer att dras tillbaka.
Vi har varit i kontakt med Ekot som redigerat inlägget på webben och tagit bort företagsnamnen. Men de använder fortfarande dessa nämnda felaktiga fakta för att påstå att stora bemanningsföretag struntar i kollektivavtalet, säger Henrik Bäckström.

Bemanningsföretagen har i dag kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, SEKO, Svenska Målareförbundet och tio andra fackförbund.

– Kollektivavtalet fungerar alldeles utmärkt. Det bevisas inte minst av att antalet anställda på LO-området ökat sen 2000 då avtalet träffades. Att det ibland uppstår oenighet om vad reglerna i avtalet handlar om är helt naturligt, ibland löses frågan i en uppgörelse och ibland går den till domstol. På de 15 åren sen kollektivavtalet träffades har ett enda mål i Arbetsdomstolen avgjorts, det gällde ett litet utländskt bemanningsföretag. Att ett företag stäms till AD av ett fackförbund betyder inte att företaget ska dömas av Sveriges Radio Ekot, säger Henrik Bäckström.

Han understryker också att Bemanningsföretagen ”förskräcks” av Byggnads syn på sina medlemmar.

– ”Andra klassens arbetare” och ”modern slavhandel” säger Byggnads nedlåtande om vuxna människor som jobbar hårt för att försörja sig. I dag säger Byggnads till Bemanningsföretagen att uttalandet avsåg utländska bemanningsföretag i byggsektorn, och inte våra medlemmar. Men det gör inte saken bättre, eftersom Sveriges Radio i sin artikel kopplar ihop det med våra stora seriösa, auktoriserade medlemsföretag, säger Henrik Bäckström.