Om 86 år tjänar män och kvinnor lika mycket

Publicerad 11 mar 2014, 13:38

Kvinnors inkomster ökar mer än männens – men i 46 kommuner innebär utvecklingstakten att kvinnorna aldrig kommer att komma i kapp männen. Det visar en ny studie om inkomstutvecklingen i Sverige från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Studien omfattar en jämförelse mellan män och kvinnors inkomster under taxeringsåren 2009 – 2013. Statistiken visar att kvinnors inkomster ökar mer än männens men att kvinnorna i 46 kommuner aldrig kommer att komma i kapp männen. Det kommer ta 86 år innan inkomsterna är lika för könen, om utvecklingen fortsätter i dagens takt.

– Även om takten kan bli betydligt mycket bättre så visar de senaste årens inkomstutveckling att det ändå går åt rätt håll. Det som krävs är ännu tydligare satsningar på att skapa förutsättningar för få kvinnor att till exempel ta chefsjobb, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

Bäst inkomstutveckling har kvinnor i åldern 36-45 år