Logga in

Är passdelar bara en rekommendation?

Publicerad
5 jun 2024, 04:30
| Uppdaterad
4 jun 2024

De tre gängsäkringarna för 63 ampere bottnade bra, men det fanns inga passdelar. ”Passdelar är väl bara en rekommendation” löd en kommentar i Facebook-tråden. Stämmer det? Så här svarar elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin.

När elektrikern Mathias Hultman kom till den gamla fabriken stötte han på tre gängsäkringar för 63 ampere som överraskade. Säkringarna bottnade bra, men det fanns inga passdelar. ”Kunden hade full kräm, utan passdelar” skriver han i sitt inlägg i Facebookgruppen Elfel. Själv tänkte han att ”så ska det inte vara, det ska inte gå att sätta i en 25 A-säkring i en central när ledningen kanske är för 10 A.”

Läs också:
Mathias Hultman: ”Det var då jag fick med mig porslinet i bottendelen”

I Facebooktråden menar kommentatorer dock att passdelar bara är en rekommendation. Stämmer det? Vi skickade frågan vidare till Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert hos Installatörsföretagen.

Fråga: Är passdelar bara en rekommendation?

Svar: Passdelar är en viktig komponent som ska skydda elanläggningen från att avsäkras med för hög säkring. Elinstallationsreglerna är tydliga i avsnitt 533.1.3.1 med att säkringssocklar enligt IEC 60269-3 ska användas tillsammans med passdelar som förhindrar användning av smältpatroner med en för hög märkström.

Det är dessutom ett elinstallationsarbete som enbart får utföras av elinstallationsföretag. Om elinstallationsföretaget väljer att avvika från avsnitt 533.1.3.1 ska avvikelsen dokumenteras och riskbedömas, så att den avvikande installationslösningen håller minst samma säkerhetsnivå som om en passdel hade installerats.

Passdelar för 63 A är alltså ingen rekommendation utan det standardiserade sättet att uppfylla kraven i föreskriften ELSÄK-FS 2022:1.

Läs också:
Hur lossa trasig passdel utan att bryta spänningen?