Logga in

Får man koppla laddbox till TN-C?

Publicerad
6 maj 2024, 04:00

En bild i en Facebok-tråd med en knasigt inkopplad laddbox ledde till diskussion. För bilden avslöjade att boxen kopplats TN-C – får man göra det? Elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin svarar.

Läs också:
Kan inkommande PEN bli anläggningsägarens ansvar

Läs också:
Hur nära en extern värmekälla får kabeln ligga?

Fråga: Får man koppla laddbox till TN-C?

Svar: Jordningsmetoden TN-C innebär att neutralledaren och skyddsledaren ingår i samma ledare. Det är en vanlig metod från transformatorn ut till kopplingsutrustningar, eller gruppcentraler om man så vill.

I kopplingsutrustningen delar man upp den gemensamma neutral- och skyddsledaren, som kallas PEN-ledare, till en neutralledare och en skyddsledare. Det är inte tillåtet, och i praktiken inte tekniskt möjligt,  att använda TN-C ända ut till den elektriska utrustningen.

 En PEN-ledare omfattas av rigorösa säkerhetsregler, eftersom ett avbrott innebär mycket stora elsäkerhetsrisker. Bland annat får den inte ha en area lägre än 10 kvmm CU.

Om installation av en laddbox utförs enligt elinstallationsreglerna tillåts inte anslutning med TN-C.