Logga in

Fem skäl till att laddboxar måste ha egen jordfelsbrytare

Publicerad
30 apr 2024, 11:31

Hur kommer det sig att just laddboxar ska ha egna jordfelsbrytare, undrar en läsare? Vad är bakgrunden till kravet? Och var kommer reglerna ifrån? Tekniske experten Mikael Carlson reder ut.

”Varför ska det vara en egen jordfelsbrytare till just laddboxar? Vad är bakgrunden till det? Inget annat har ju krav på detta.” skriver en av Elinstallatörens läsare i ett mejl.

”Det stämmer att man inte kan installera en laddbox under en jordfelsbrytare som också skyddar andra delar av anläggningen.”

Mikael carlson, elsäkerhetsverket

Mer om jordfelsbrytare:
Borde det inte heta läckströmsbrytare i stället för JFB?

Läs också:
”Det var som att någon sagt att jorden är platt”

Vi skickade frågan vidare till Mikael Carlson, teknisk expert hos Elsäkerhetsverket. Så här svarar han:

Varför ska det vara en egen jordfelsbrytare till just laddboxar?

– Elfordon är utrustade med ombordladdare som används vid AC-laddning. Ombordladdaren omvandlar växelspänning till likspänning och styr laddningen av elfordonets batteri. Denna typ av switchad utrustning ger upphov till mindre DC-läckströmmar även i felfritt tillstånd. Sådan läckström kan slå ut en vanlig jordfelsbrytare (typ A eller typ F). Därför krävs en jordfelsbrytare av typ B som även kan detektera DC-strömmar.

– Om laddboxen är utrustad med ett DC-skydd kan en jordfelsbrytare typ A eller F användas. Den måste dock fortfarande vara separat, eftersom en sådan endast tolererar en mindre mängd DC-ström. Annan switchad utrustning i anläggningen kan också ge upphov till mindre DC-läckströmmar, så sammanlagring ger att separering är nödvändig för säker drift.

Vilka tekniska förklaringar finns? Inget annat har ju krav på egen jordfelsbrytare.

– Detta är en naturlig egenskap hos switchad utrustning och konsekvenserna ökar vanligen med effekten. Exempelvis har växelriktare för solcellsanläggningar och energilager, som också hanterar höga effekter, liknande egenskaper.

– Sedan kan sektionering behövas av andra orsaker – något som installatören alltid ska beakta även i den vanliga elinstallationen. Det finns exempel på liknande fordringar i standarder för vissa andra tillämpningar. Men det kan även förekomma alternativa lösningar för skydd, såsom SELV eller PELV eller galvanisk separation.

Har hört att elektriska fordon har egenskaper som kräver installation av extra tilläggsskydd i form av egen jordfelsbrytare, som ska uppfylla vissa kvalitetskrav. Vilka egenskaper är det?

– Tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare fordras för en mängd olika kretsar, bland annat eluttag utomhus för allmänbruk. För laddpunkter är fordringarna mer specifika just för att elfordon kan ge tillräckligt stora DC-läckströmar för att påverka funktionen hos en vanlig jordfelsbrytare typ A.

– Kvalitetsmässigt handlar det om att uppfylla utpekade standarder. Elinstallationsreglerna fordrar att DC-skyddet uppfyller IEC 62955 och att jordfelsbrytaren uppfyller någon av standarderna SS-EN 61008-1, SS-EN 61009-1, SS-EN 60947-2 eller SS-EN 62423. Skydden kan även finnas helt eller delvis integrerade i laddboxen, där produktfordringar finns i SS-EN IEC 61851-serien. Denna harmoniserade standard hänvisar till samma fordringar för jordfelsbrytare som Elinstallationsreglerna.

Varifrån kommer reglerna?

– För elanläggningar gäller Elinstallationsreglerna som ges presumtion enligt god elsäkerhetsteknisk praxis i 2 kap. 1§ i Elsäk-FS 2022:1. I föreskriften finns även krav på skydd mot elchock i 3 kap. 2§. För laddboxen som produkt gäller SS-EN IEC 61851-serien som harmoniserats under lågspänningsdirektivet av EU-kommissionen.

– Allmänna fordringar gällande skyddsåtgärder finns i avsnitt 41 i Elinstallationsreglerna. Dessutom ger avsnitt 722 tilläggsfordringar gällande val av skyddsåtgärd och val av jordfelsbrytare. Där framgår bland annat att varje inkopplingspunkt för växelström ska vara individuellt skyddad av en jordfelsbrytare samt att åtgärder mot likströmsfelströmmar ska vidtas, förutom när sådant skydd finns inbyggt i laddstationen.

– Det stämmer alltså att man inte kan installera en laddbox under en jordfelsbrytare som också skyddar andra delar av anläggningen.

Reglerna härrör från den internationella standardiseringen – vilken då?

– Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva fyra, baseras på internationella standarder – IEC 60364-serien och HD 60364-serien.

Läs också:
Easee om jordfelsbrytaren: ”Ingen standard tar höjd för vår teknik”