Logga in

RSA-gruppen: ”Vår paroll är en kontakt räcker”

Publicerad
13 feb 2024, 06:00
| Uppdaterad
15 feb 2024

Som sponsor till fem elitklubbar i Skåne har RSA-gruppen gjort sig ett namn i sydsvenska idrottskretsar. Den synligheten har gett god avkastning. Företagets kontaktnät har hjälpt gruppen växa från två till 250 anställda på tio år.

Stefan Rosengren är före detta hockeyspelare och Patrik Månsson har tidigare varit handbollsspelare. De delar sitt starka idrottsintresse med många av RSA-gruppens anställda och har utvecklat ett omfattande kontaktnät inom idrottsrörelsen i sydvästra Skåne, med sponsring som en viktig del. Bland annat är RSA huvudpartner till hockeylaget Malmö Redhawks med egen VIP-loge på Malmö Arena. Ett liknande upplägg med loge har man på Malmö stadion med sponsring av Malmö FF. De här logerna utnyttjas flitigt för att odla RSA-gruppens kontaktnät i Skåneregionen.

Idrottsprofilen som började som elektriker:
Glenn Hysén talar ut – om sin tid som elektriker

– Att träffa mycket folk och att synas i sportsammanhang är en viktig förklaring till vår tillväxtresa, säger Patrik Månsson, verksamhetschef inom RSA El och Data. Han förklarar att det här sättet att hantera kundrelationerna var avgörande bland annat när RSA Sol fick uppdraget att bygga solpaneler på alla Biltemas varuhustak i södra Sverige för drygt ett år sedan.

RSA-gruppen är aktivt engagerade i Universitetsholmens ETG-gymnasium. Här besiktigar Patrik Månsson ett ETG-prov inför examen.

– Vår paroll är ”en kontakt räcker” och den principen försöker vi tillämpa på alla olika typer av uppdrag, förklarar Patrik Månsson. Kunderna sätter stort värde på den enkelheten och på att ha direktkontakt med en ”egen” projektledare. 

 – Varje projektledare här har runt 15 man under sig och ansvarar för att vi lever upp till det vi kallar vår ”leveransgaranti”  – att kunden ska få precis det hen vill ha. Fast ibland har vi såklart en uppgift att utmana det och komma med alternativ, när vi ser att det finns bättre sätt att lösa kundens behov på, tillägger Patrik.  

Ett starkt socialt engagemang har också hjälpt till att lyfta RSA-gruppens image. Det handlar om ekonomiskt stöd till olika ungdomsaktiviteter bland idrottsklubbarna och om att stötta initiativ för att motverka utanförskap.

Nu satsar RSA-gruppen stort på energirådgivning. I början av året rekryterades Robert Wienberg från ett stort installationsföretag, där han jobbat multidisciplinärt mot stora bolag med det. 

– RSA har ju alla de discipliner som är centrala för energieffektivisering inom gruppen – el, VVS, ventilation, styr- och regler men också fastighetsskötsel som är väl så viktigt när det kommer till att se till att åtgärder vi genomför hos kunden också fungerar över tid, förklarar Robert Wienberg.

Goda råd om att spara energi:
”Vi har oerhört stor potential att spara energi”

Han berättar att det är kundernas investeringsplaner och behov av energieffektiviseringar som lägger grunden för RSA-s erbjudande om förbättringar. Ofta handlar det om att effektivisera befintlig utrustning i stället för att installera ny, där det är lönsammare att gå den vägen. 

Robert Winberg håller i RSA-gruppens energirådgivning. Foto: Lars-Göran Hedin

– Vi ger kunden förslag på vad som kan göras och tar fram kalkyler och planer för genomförandet. Är det flera åtgärder som är aktuella så föreslår vi hur de ska prioriteras och ofta kan det först handla om att trimma in de befintliga system som finns hos kunden, konstaterar Robert Wienberg.

RSA får många förfrågningar om hur kunderna kan minska sina uppvärmningskostnader. Andra vanliga frågor handlar om att kunden vill kunna certifiera sina fastigheter enligt en viss miljöklass och om hur man ska investera för att få bästa möjliga avkastning på ett sådant arbete.

Energieffektivisering i stor skala:
Jonas Tannerstads 5 steg mot halverad elanvändning

Nu när det gått några månader sedan RSA drog i gång med energirådgivningen börjar det komma in fler större beställningar, bland annat från befintliga kunder.

– De har kanske sett att enkla åtgärder som vi föreslagit kan leda till stora besparingar och komma vidare. Sådana enkla åtgärder är exempelvis injustering av värmesystem, styrning av ventilationssystem efter verksamheten i lokalerna och att kombinera belysningsarmaturer med rörelsevakter. Har du en stor lokal med 500 armaturer så är det väldigt lätt att räkna hem en sådan åtgärd, menar Robert.

Fakta | RSA-gruppen

  • Startades av Stefan Rosengren och hans far 2013, som en renodlad elfirma
  • Består av nio bolag inom el och datasäkerhet, VVS, ventilation, fastighets- och trädgårdsskötsel, solceller och laddare samt energirådgivning
  • Omsatte 216 mkr år 2022
  • Har cirka 250 anställda med kontor i Malmö, Ystad, Helsingborg och Trelleborg