Logga in

Nio tips om att starta elfirma

Publicerad
17 jun 2024, 06:58

Skriande brist på elektriker och en byggbransch som ser ut att vara på väg att återhämta sig från lågkonjunkturen. Förutsättningarna för att starta eget som elinstallatör ser bra ut. Här är några saker du bör tänka på.

Foto: Getty Images
 1. Stäm av med dina anhöriga
  Att driva företag kräver mycket tid och energi – särskilt i uppstartsfasen. Prata igenom dina planer med dina anhöriga – och försäkra dig om att de är med på tåget och villiga att göra de personliga uppoffringar som kan komma att krävas.

 2. Diskutera med eventuella kompanjoner
  Om ni är flera som ska starta behöver ni först diskutera frågor kring beslutsfattande och ansvarsfördelning, hur alla inblandade ser på möjligheterna att uppnå en god anda och ett gott samarbete i verksamheten. När ni nått enighet kring dessa delar är det klokt att ta hjälp av en jurist för att upprätta ett kompanjonsavtal som reglerar ägandefördelning, hur man hanterar delägare som vill hoppa av, etcetera.

 3. Formulera en affärsidé för företaget
  De här frågorna bör affärsidén ge svar på:
  – Vilka tjänster ska ni erbjuda kunderna?
  – Till vem ska ni erbjuda dem?
  – Varför ska kunderna anlita just er?
  – Hur ska ni nå ut till kunderna?
  – Hur ska ni tjäna pengar?

Några som tog chansen:
De vågade starta eget mitt i lågkonjunkturen

 1. Gör upp en affärsplan
  Affärsplanen hjälper till att utveckla affärsidé och sätta upp mål för företaget. Den kan användas för att sälja in idén till investerare, leverantörer, banker och andra intressenter. Du kan få hjälp att formulera en affärsplan på flera håll – till exempel hos NyföretagarCentrum eller Almi som har mallar på sina hemsidor.

 2. Bestäm vilken typ av företag du vill starta
  Aktiebolag eller egen firma? Handelsbolag eller kommanditbolag? Det finns flera olika företagsformer, men aktiebolag är att föredra om du vill skilja företagets ekonomi från din privata och det ger dig möjlighet att ta ut vinst ur företaget utan att beskatta den som inkomst av tjänst.

 3. Tänk ut ett bra företagsnamn
  Eftersom företagsnamn knyts till den bransch företaget verkar i bör verksamheten vara tydligt beskriven i namnet. När du tror du hittat ett namn som passar kan du testa det på verksamt.se för att försäkra dig om att namnet inte redan är upptaget.

 4. Utnyttja checklistefunktionen på verksamt.se
  Så här långt kommen kan du gå vidare med förberedelserna med hjälp av den checklista som finns på verksamt.se – Bolagsverkets, Skatteverkets och Tillväxtverkets utmärkta portal för den som vill starta eget. Först svarar du på några frågor om dina planer och så skapas en checklista med allt du behöver göra rent formellt för att komma i gång, samt länkar till de hemsidor där olika registreringar ska göras.

 5. Informera din arbetsgivare om att du ska starta eget
  Om du är anställd i samma bransch som du ska starta företag i så kan det hända att du bryter mot ditt anställningsavtal. Var därför öppen mot din arbetsgivare och berätta om dina planer så att det inte kommer surt efter. För offentligt anställda gäller att de alltid måste berätta för arbetsgivaren om de ska starta företag.

 6. Du kan ha rätt till tjänstledighet för att starta eget
  Den som har varit anställd hos en arbetsgivare sex månader i följd eller minst tolv månader de senaste två åren har rätt till tjänstledighet för att starta eget företag. Om det fungerar för arbetsgivaren kan du vara tjänstledig i upp till sex månader.

Mycket man bör veta:
Quiz – testa dina kunskaper om företagande