Logga in

Har du koll? Här ska PV-skylten sitta

Publicerad
27 dec 2023, 13:39

På ytterdörren, vid växelriktaren eller synligt från gatan. Uppfattningen om var ”PV-skylten” på en fastighet med solceller ska sitta är många. Men vilken är den rätta?

”Vart bör denna skylten placeras?”, det var en fråga som lades upp på Facebook och som skapade en intressant debatt. Den medföljande bilden var på en PV-skylt, en märkning som alla fastigheter med solceller bör ha. 

Läs också:
”En vanlig skylt kan leda dig rakt in en brandhärd”

Läs också:
”Byn kunde vara själv­försörjande dygnet runt”

Trådskaparen uppgav att elektrikern satt skylten på ytterdörren på långsidan av huset, men fastighetscentral, växelriktare och brytare för anläggningen var på ena kortsidan.

Svaren på frågan var många och skilda. Vissa hade på fasadskåpet, andra på dörrarna. En svarande hade skyltar på alla ytterdörrar samt innerdörrar som leder till elcentral. Flera påpekade även att skylten skulle synas från gatan.

Men vad är egentligen rätt? Elinstallatören ringde först upp några solcellsinstallatörer – som påpekade att PV-skylten ska sitta väl synligt… men som bara kunde hänvisa till allmänt förnuft.

E.On hänvisar till SEK Svensk Elstandard som uppger att det krävs tydlig skyltning med en skylt vid anslutningspunkt, elmätaren och elcentralen som omriktaren är ansluten till. Joakim Grafström, teknisk expert på SEK Svensk Elstandard, säger att det kan vara svårt för en del att förstå att tillämpning av svensk standard inte är ett krav, men en bra rekommendation.

– Staten har ju bestämt att de inte ska skriva några detaljerade regler utan säger att om det finns en svensk standard och man följer den, så uppfyller man säkerhetskraven, säger han. 

Och att det inte är glasklart framkommer när man undersöker ”kraven” i olika delar av landet. Det finns en stor dos godtycklighet, men hur kan det komma sig?

– Du har rätt att göra på annat sätt, men jag kan inte förstå varför energiföretag ska ha olika regler. De kan ju ha vissa administrativa regler som skiljer, men tekniska regler, det måste ju finnas skäl för det. Och om de har rätt att ha sådana krav – det är en helt annan sak, säger Joakim Grafström.

Att kunskapen om vad som egentligen gäller är låg beror enligt experten att många elinstallationsfirmor helt enkelt inte har koll på vad standarden är.

– Det är ett problem i den här branschen att så pass få använder SEK:s svenska standarder. Vi vet ju hur många exemplar av SS 436 40 00 – Elinstallationsreglerna, som finns ute och det kan jag säga att upplagan är mindre än hälften av antalet elinstallationsföretag som finns i Sverige. Sen har ju säkerligen stora företag som till exempel. Bravida väldigt många exemplar – så det måste vara jättemånga företag som inte ens äger en aktuell standard. Vi har informerat Elsäkerhetsverket och de är också bekymrade av detta. 

Läs också:
”Batterier gör ingen nytta i fastigheten”

Men åter till PV-skylten. Var ska den/de sitta för att uppfylla elsäkerhetskraven?

– Standarden är extremt tydlig. Det ska vara utmärkt vid anslutningspunkt, elmätare och ansluten elcentral. Det kan räcka med en skylt om allt är inkopplat på samma ställe, men är det inte det ska varje del märkas upp, säger Joakim Grafström.