Logga in

Svaret på kritiken: ”Kan vara befogad”

Publicerad
3 okt 2023, 05:30
| Uppdaterad
5 okt 2023

För ett år sedan lanserades certifieringen ”Behörig installatör fastighetsnät”. Men hittills har responsen varit dålig och kritik har riktats mot både utbildning och information kring tekniken.

När ”Behörig installatör fastighetsnät” lanserades var tanken bakom att certifieringen ska vara en kvalitetsstämpel och att beställare då kan vara trygga med att fastighetsnäten installeras korrekt. Nog så viktigt i och med att teknik som PoE innebär att dessa nät nu kan drifta allt mer. 

Läs också:
Svenskt ljusföretag: ”Aldrig gjort något projekt med PoE”

Läs också:
Quiz: Vad kan du om PoE?

Men trots att certifieringen finns har många företag Elinstallatören pratat med inte koll på vad den innebär. Vidare är kunskapen om standarden och applikationer med PoE låg och intresset likaså. Hur kommer det sig? Joakim Carlsson är expert inom kommunikations- och säkerhetsteknik på Installatörsföretagen och han har varit med och tagit fram certifieringen, vad har han att säga om det?

Det är nu ett år sedan certifieringen ”Behörig installatör fastighetsnät” lanserades, hur har branschen responderat på detta, är det många som sökt den?

– Det är ett antal företag som fått den, jag vågar inte svara på hur många det är i dagsläget. Men fler börjar känna till den och branschen har sett positivt på den då det behövs för digitaliseringen av fastighetsbeståndet.

Vi har pratat med flera installatörsföretag och elkonsulter som inte alls känner till den, det kan inte vara ett gott betyg?

– Den lanserades för ett år sedan och vi har ägnat tiden åt att sprida kännedomen om den. Men tydligen har den inte nått ut till alla. Men man får se det lite som ett köpbeteende. Först måste man informeras om produkten, sedan kommer fasen ”whats in it for me” och när sedan beställare kommer med krav om den – då slår man till och certifierar sig. Så jag skulle nog säga att många sitter och väntar på att kraven ska komma innan man orkar med att certifiera sig. Vilket är olyckligt då man riskerar att missa affärsmöjligheter och missar ett sätt att profilera sig.

Hur ser annars intresset ut när ni är ute och informerar och hur bemöter ni de som avfärdar att certifiera sig för svagströmsnät?

– Det här har jag diskuterat med många medlemmar. Vissa ser möjligheterna direkt och ser det som något positivt man kan erbjuda kunder. Andra ser det mer som att det blir något som tar av den ”vanliga” affären och att det har en negativ inverkan på att skruva 230V. Dock skulle jag säga att när de fått tillräcklig information ser de fördelarna det kan addera och se det som ett komplement samt utveckling. 

Så enbart positiva tongångar när de fått informationen?

– Nej, visst finns det en oro, men så är det ju alltid när det kommer till teknikförändringar. Många frågar sig om de har rätt kompetens och om de kommer tappa affärer på grund av detta när de inte kan det och – ja, det finns en risk om man inte är uppdaterad. 

Viss kritik har riktats mot att utbildningarna är flummiga och informationsfattiga samt att det är mycket missförstånd kring PoE. Vad är din kommentar till det?

– Det är flera utförare som genomför utbildningar varav INSU är en, jag vet inte vilken som det refereras till och kan inte gå in i detalj kring vad kritiken gäller. Dock kan utbildningen säkert uppfattas som abstrakt om man inte är insatt i dess möjligheter. Däremot när det kommer till den nya standarden, där kan kritiken vara befogad och det har varit svag information kring denna.

Kan du utveckla det?

– Jo, lite förenklat kan man säga att fastighetsnäten och hur de har kopplats har gått lite på slentrian och det har funkat även om man inte följer standarden. Men nu när vi kopplar på mer funktioner ställs helt andra krav. Fjärrmatning, IoT, övervakning och andra affärs- och livskritiska system har nätkrav som fångas upp av den nya standarden, men det kanske ligger kvar en tanke om att ”det inte är så noga” hos många. Kritiken kan nog röra detta.

Skiljer det här sig i Sverige jämfört med andra länder där man kommit längre?

– En sak i Sverige är att det här inte är lagstiftade krav utan det är en standard, vilket gör att man kanske inte tar lika seriöst på det. I Norge har man behörighetskrav på det här på samma sätt som på el och de har auktorisation för de anser att det rör sig om samhällskritiska nät. 

Kritiker menar att eftersom kunskapen är låg riskerar vi att inte dimensionera fastighetsnäten för 90-100W – vilket kan bli problematiskt om man vill köra belysning eller andra krävande utrustning via PoE. Stämmer det?

– Jag är väldigt rädd för att kritikerna har rätt i detta. Det är just därför vi har en standard så att vi kan ta höjd för detta. Belysning är det i dag och det kommer att komma applikationer framöver som även de behöver nät som klarar en högre effekt. Det eller andra parametrar som näten inte klarar av om man inte följer standard. 

Innebär det att fastighetsnäten som byggs i dag riskerar att vara omoderna redan när de sätts in?

– Har man inte tagit höjd, finns ju risken att man antingen måste riva ut näten helt eller göra kostsamma uppgraderingar för att klara av framtida applikationer som ställer högre krav på näten. Så jag anser att det är en befogad oro.

Men varför händer inget?

– Problemet har varit att eftersom det inte är lagstiftat har man tagit det med en klackspark. Man lutar sig mot att det historiskt sett har funkat och ser inte problemen man kan hamna i. Och eftersom kraven inte finns från beställare, väntar installatörsföretagen med att certifiera sig – och när ingen är certifierad väntar kunder med att ställa kravet. Och när ingen kräver det har armaturföretagen inget tryck att utveckla alternativ. Det är en risk att vi fastnar i denna vänta-lek. Men det här blir en snöbollsproblematik och när näten inte håller, då blir fastighetsägare missnöjda, det kostar pengar och bromsar samhällsutvecklingen.

Läs också:
”Kunderna skulle bli tokiga om de fick reda på det här”

Hur planerar ni att agera framöver?

– Helt klart är att vi måste vara tydligare med information, men inte bara vi. Ett sätt att ta höjd för framtida krav är att ta certifieringen, vilket är som att ta ett körkort. Men det är verktyg och lite av ett wake up call för hela sektorn. Vi pratar branschorganisationer, installatörsföretag, armaturtillverkare och fastighetsägare … alla måste hjälpa till om vi ska uppdatera och digitalisera fastighetsbeståndet.