Logga in

Går det att göra långa prognoser om elpriset?

Publicerad
14 jun 2023, 11:44

Elpriset är volatilt, det svänger snabbt och stort. Samtidigt har el blivit en stor kostnad för hushåll och företag. Det här är skälen till att intresset för prognoser växer. Men hur långt fram kan man sia om elpriset?

Läs också:
”Kalkylen för solceller har ändrats dramatiskt i Sydsverige”

Läs också:
Allt billigare solel skapar batteriboom – men inte i hemmen

På energihandelsbolaget Tibber har man erbjudit elprisprognoser sedan årsskiftet då man såg en efterfrågan på mer information kring elpriser.

– Det började förra sommaren då vi såg väldigt höga priser, och att det fanns ett extremt intresse kring vad som är pådrivande, säger Joakim Salqvist, elexpert på företaget.

Grunden till vad som driver priset är utbud och efterfrågan – en balans som fluktuerar, inte minst sett till årstiden.

– Våra prognoser är säsongsberoende och priset drivs mycket av väder. Framförallt är produktionssidan starkt korrelerad till när, var och hur det blåser – vilket kan ge markant prispåverkan, säger elexperten.

Många som gör prognoser tar in data om säsong och väder, men även omvärldsläge samt underhållsbehov i kraftanläggningar för att sia om elpriset. Det gör även Tibber, men hur långt fram i tiden går det då att göra en korrekt prognos?

– Elmarknaden blir mer och mer knuten till hur vädret är. Och det är  svårt att göra väderprognoser över lång tid. Upp till fem dagar är träffsäkerheten hög. Men två veckor framåt i tiden – det är svårt. Om man däremot tittar ett kvartal framåt, då kan man falla tillbaka mer på hur ett statistiskt normalväder ser ut. Och där är ju inte kravet på att man ska vara exakt lika stor.

Hur precisa har era prognoser varit? 

– Det kan jag faktiskt inte säga då vi inte har data på hur exakta vi varit. Vi erbjuder en rådgivande funktion för att ge kunder rekommendationer om när i tid man kan använda sin el – inte en prisprognos med en decimal.

Läs också:
”Lysrör och vindturbiner delar många problem”

I dagsläget ger Tibber veckoprognoser med motivering kring vad de ser som prispåverkande. Vissa aktörer har skrivit ut prognostiserat elpris flera månader framöver. Men att ge en långtidsprognos på exempelvis hur vinterpriset 2023 eller hela 2024 ser ut är svårt.

– Långa prognoser har ett visserligen ett värde, men de är komplicerade att göra och de är inget för oss just nu.

– Strukturella förändringar, som att det ansluts väldigt många nya solcellsanläggningar ger en större utmaning. Det blirsvårare om det blir ännu fler. Jag kan säga att det känns som att elvärlden snurrar allt fortare och att stora förändringar kommer i snabbare takt än vad de gjorde förr, säger Joakim Salqvist.