Logga in

”Fler anger tidspress som anledning bakom olyckan”

Publicerad
5 jun 2023, 09:30
| Uppdaterad
8 jun 2023

Många elektriker hade angett tidspress och ”genvägar i arbetet” som olycksorsak i Elsäkerhetsverkets elskaderapport. Dessutom lyfter Elsäkerhetsverkets analytiker Per Höjevik fram två andra viktiga faktorer.

Det är i Elsäkerhetsverkets årliga rapport över elskador som det framgår att antalet elolyckor ökar. För fjolåret var ökningen sju procent jämfört med året innan.

Läs också:
Elolycksfallsrapporten – fyra av fem elolyckor hade kunnat undvikas

Läs också:
Elsäkerhetsturné ska minska olyckor

Per Höjevik är ansvarig för rapporten och till Elinstallatören säger han att den senaste rapporten, utöver att påvisa att olyckorna blir fler – även är den mest kvalitetssäkrade man genomfört.

– I och med att vi nu har en ny statistikkälla har vi ett bättre utgångsläge än tidigare. Vi har mer utförligt och fullständigt underlag. För att vi inte ska jämföra äpplen och päron så har vi hämtat all data som redovisas i denna rapport från samma datakälla. Vilket gör att vi kan jämföra mellan åren. Undantaget är siffrorna rörande dödsolyckor som vi har ett annat förfarande kring eftersom vi även här lyfter med olyckor som sker utanför arbetslivet. 

I datan framgår det att utfallet, med fler olyckor än tidigare. Så vad är då dessa?

1. Tidspress med genvägar i arbetet

Tid, eller snarare bristen på dem, har alltid varit en av de större faktorer som leder till olyckor. Så även i Elsäkerhetsverkets senaste rapport. Och det går inte att blunda för att just ett pressat schema är ett ökande problem.
– Den skillnad vi ser är markant om vi tittar från 2017 till 2022. Det är så många fler som anger tidspress som anledningen bakom olyckan, säger Per Höjevik. 

Nytt för årets rapport var även att det fanns flera svarsalternativ för bakomliggande olycksorsak. En av nyheterna var att ”genvägar i arbetet” var uppsatt som ett alternativ. Och det var tydligt att många elektriker valt att gena… med olyckligt utfall.

– Det här ser i varje fall jag som något man gör för att vinna tid. Samma sak är att man har otillräcklig anläggningskännedom, ett skäl som ökat markant, det kan ju också handla om tid. 

Men analytikern vill inte gå så långt som att säga att olycksfrekvensen ökat på grund av att elektrikeryrket blivit allt för tidspressad. Nej, det säger han inte är motivet med rapporten.

– Nej, jag drar inte den slutsatsen i rapporten. Men jag tycker att man måste titta allvarligt på det här för att undersöka om det inte är så att elektriker har för mycket tidspress. 

2. Dålig information

Utöver tid är dålig information den vanligaste anledningen till att en olycka sker. Just detta framgår tydligt i rapporten om man tittar hur informerade elektriker är kring egenkontrollprogrammen som företagen har.

Bara 64 procent känner till egenkontrollprogrammet samt var de hittar det. Ytterligare 14 procent uppger att de vet att ett egenkontrollprogram finns, men inte vad som framgår i det. Vidare framgår det att elektrikerna har dålig koll på hur deras kompetens beskrivs – och endast hälften vet vilka elinstallationsarbeten de får göra enligt programmet. 

Läs också:
”Vi har noterat brister i elektrikerutbildningen”

3. Brist på kunskap/utbildning

En annan tydlig skillnad mellan 2017 och 2022 handlar om kunskap och utbildning. 2017 uppgav 16 procent av de svarande att den främsta orsaken till olyckan var brist på kunskap/utbildning. Spola fram fem år i tiden och då uppger hela 46 procent att det var kunskapsbrist som ledde till olycka.

– Det är inte min plats, som står utanför, att peka på vad det brister. Det här är en öppen rapport som branschen kan borra sig ned i, titta på och dra sina egna slutsatser kring varför olyckorna sker, säger Per Höjevik.