Logga in

7 saker du behöver veta om vehicle to grid

Publicerad
20 jun 2023, 14:58

I vår stora genomgång av laddboxar är flera ISO 15118-klassade. Och elbilarnas batterier kan mata ut stora effekter. Så vad hindrar att du kör i gång med V2G med detsamma?

Elektrifieringen av bilflottan är i full gång och ofta lyfts utsläppsminskningen fram som den stora nyttan. Men det finns även en underliggande potential som allt fler vill realisera: så kallad V2G eller Vehicle to grid.
Precis som fossilbilen står elbilen still större delen av dygnet – nyttjandegraden är låg.  Att då kunna ha tillgång till fordonets batteri för andra ändamål kan ge enorma vinster. Som att balansera upp nätet samt att kunna förskjuta förbrukning.

Läs också:
Stor genomgång av laddboxar

Läs också:
Allt billigare solel skapar batteriboom – men inte i hemmen

1. Standarden redan klar

2022 kom ISO-standarden 15118-20 som satte ramverket för hur så kallad dubbelriktad laddning ska ske och i dag finns det många elbilar och laddboxar förberedda för tekniken. Så varför har då V2G inte kommit?

– Vi är medvetna om att det här är på gång, men det är svårt att veta när det blommar ut. V2G är något vi diskuterar inom hela koncernen och framförallt i den konkurrensutsatta delen, säger Peter Söderström, innovationschef på Vattenfall Eldistribution.

2. Stor potential för bättre nätunyttjande

En av de mer lovande möjligheterna som Vattenfall Eldistribution ser med V2G är att man kan få effektivare nyttjande av nätet.

– Utvecklingen går mot distribuerad optimering tack vare detta. Att elnätet kan optimeras på lägre nivå och att en stad, kvarter eller ett villaområde kan effektivisera användningen av den infrastruktur som finns. Då kan man ju, i varje fall i teorin, ansluta mer – utan att behöva bygga ut. 

3. Regleringen släpar efter

Trots lockelsen att kunna ansluta mer utan att behöva ta investeringskostnader är det enligt Peter Söderström en hel del arbete kvar innan V2G kan realiseras i någon omfattande skala – och detta beror till stor del på regleringar.

– Egentligen är det ju sekundärt att det är en elbil som matar ut energi. Men riktlinjerna vi har att gå efter är inte skrivna med tanke på V2G. Det är till exempel en hel del som är väldigt otydligt i den nationella lagstiftningen vilket innebär att vi måste klä in tekniken i det befintliga regelverket, säger han.

Ett tydligt exempel på problemet är att det i regelverket endast står att man som privatperson kan ha solceller som elproduktion. 

– Man kan inte anmäla en elbil som elproducent, det går inte. Så här i efterhand borde ju regelverket skrivas om så att det blir mer generiskt – inte kopplat till en viss teknik. Vi ska ju inte behöva bry oss om det är en elbil, solceller eller något annat – vi vill bara kunna tillämpa samma typ av regelverk, säger Peter Söderström.

4. Måste strukturera upp säkerhetsaspekterna

– Vi ser ju på saken ur anslutningspunktens perspektiv, kunden ser ur sitt. Här måste man vara på sin vakt och förklara att tekniken måste vara knuten till en specifik inmatningspunkt, annars blir det farligt ur ett elsäkerhetsperspektiv. Det är inte alltid lätt att förklara för alla. Vi vill ju inte vara begränsande och är för V2G, men det får inte ske hursomhelst. 

5. I år kan första V2G-anslutningarna komma

I dag finns det som ovan nämnt laddboxar som klarar av dubbelriktad laddning samt bilar som även de kan tillhandahålla tekniken – så när öppnar nätet upp för V2G?

– Ett definitivt svar kan jag inte ge. Ska jag drista mig att gissa så kan vi säkert hantera några tiotal fall i år. Jag kan bara säga att vi tittar på det och kan dra paralleller till solceller som exploderat på sistone. Dock måste det vara så att vi gör det på rätt sätt när det blir storskaligt.

Läs också:
”Många Åsa-Nisse-lösningar”

6. Nätet inte byggt för marknadsanpassad användning

Innovationschefen säger att V2G rent tekniskt inte behöver innebära att Vattenfall måste göra stora nätförändringar. Dock kräver det att man har god kännedom av omständigheterna.

– Som vi ser det kommer nog den absoluta majoriteten av V2G-anslutningar bara att vara att vi ser att det på andra sidan anslutningspunkten sker elproduktion. Men min magkänsla säger att det kommer krävas vissa justeringar. Dock ska jag säga att det här inte är isolerat till V2G utan det gäller även solceller och att nätet inte är byggt för att hantera marknadsanpassad användning. Den här typen av produktion och konsumtion som matchar utbud och efterfrågan påverkar vårt nätverk. Det som påverkar lågspänning aggregerad upp och kan påverka mellan- och högspänningsnäten också. Många kanske tror att det bara är att mata in några kWh till… men det kan bli droppen som får bägaren att rinna över. Jag vill inte döda engagemanget hos kunder, men det här är något vi måste se över först, säger han.

7. Lågspänningsnätet sätter effektbegränsning

Hur mycket energi ett V2G-system kan skicka ut på nätet är även något som kommer kräva en hel del utredning. Toppeffekten av vad ett elbilsbatteri kopplat till en rejäl laddbox klarar av är mångdubbelt det ett normalt stationärt batteri kan mäkta med.

– Men tror man att det ska gå att trycka ut 300 kW från sin hemmaanläggning via bilen, något som effektbalanserare kanske skulle gilla, då kommer man bli besviken. För det kommer inte gå då lågspänningsnätet inte är byggt för detta, säger Peter Söderström.

Trots utmaningarna tror man på Vattenfall att V2G snart är här.. även om man inte vågar säga när ”snart” är. 

– Ser man lite i spåkulan kommer V2G och solceller bidra till ett stabilare elsystem sett ur ett lokalt perspektiv. Att ha jämna utflöden samt affärsmodeller som stödjer det ger stort mervärde. Så jag tror att det kommer gå snabbt då det finns en enorm potential i den här typen av lösningar, säger Peter Söderström.