Logga in

8 nyheter för nya året

Publicerad
2 jan 2023, 06:30
| Uppdaterad
29 dec 2022

Vid årsskiftet ändras en del skattenivåer, regler och nya lagar införs. Vi har listat åtta nyheter som berör dig i installationsbranschen.

1) Sänkt skatt på bensin och diesel

Skatten sänks tillfälligt med en krona per liter, enligt regeringen, på bensin och diesel samt på bränslen i viss värmeproduktion. Sänkningen på drivmedel är tillfällig och gäller i tre år.

Hälften av elinstallationsföretagen kan föra vidare större delen av kostnaden till kunderna
Tio hot mot installation

Många anläggningar som besiktas får anmärkningar
Solceller – ”nästan alla installatörer gör misstag”

2) Höjd milersättning

De schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil höjs. Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

3) Pausad reduktionsplikt för bensin och diesel

För att undvika högre priser för bensin och diesel pausas höjningen av kraven i reduktionsplikten under 2023. Syftet med reduktionsplikten är att minska utsläppen av växthusgaser genom främst inblandning av förnybara bränslen.

4) Jobbskatteavdraget förstärks

Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta.

Ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

5) Undantag från förmånsbeskattning av laddel

En tillfällig skattefrihet införs för den som laddar bilen gratis på jobbet från juli 2023 och tre år framåt. Skattefriheten gäller laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

Börjar gälla 1 juli 2023.

I höstbudgeten höjdes skattereduktionen för installation av solceller
Det vet vi om det nya solcellsbidraget

6) Avdrag för solceller stärks

Skattereduktionen för installation av grön teknik, det så kallade gröna avdraget, stärks genom att subventionsgraden höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna. 

7) Elstöd till elintensiva företag

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) förslag om elstöd till elintensiva företag hamnade hos EU-kommissionen och nu avvaktar regeringen ett slutligt godkännande för att kunna gå vidare med stödet.

Företagen ska enligt regelverket få ersättning för hälften av de stödberättigade kostnaderna, upp till ett tak på två miljoner euro. En förutsättning för att få stöd är att stödet beräknas uppgå till minst 50 000 kronor.

Om EU har hunnit säga sitt ska Svenska Kraftnät inkomma med sin ansökan till Energimarknadsinspektionen senast den 4 januari 2023.

Oklart när den kan börja gälla.

8) Högkostnadsskydd för elkostnader för hushåll

Enligt plan ska Försäkringskassan börja betala ut det omdiskuterade elstödet till hushållen under februari 2023. Alla konsumenter som använt el under perioden 1 oktober 2021 till och med september 2022 och har elnätsavtal i elområde 3 och 4 har rätt till ersättning.

Planerad att börja gälla 9 januari 2023.

KÄLLA: Regeringskansliet