Logga in

Tio hot mot installation

Publicerad
31 okt 2022, 10:46

Materialpriserna är ett av hoten mot branschen. Av elinstallationsföretagen är det knappt hälften som anser sig kunna föra vidare större delen av kostnaden till kunderna.

1. Rekryteringsproblem

69 procent av VS-företagen har stora problem att rekrytera VVS-montörer. Vid förra mätningen i mars 2022 angav 54 procent att det var mycket svårt. Men hos ventilationsföretagen verkar läget ha lättat när det gäller tjänstemän och ledningsfunktioner. Nu anger ungefär hälften av företagen att det är mycket svårt att rekrytera tjänstemän, för ett halvår sedan var motsvarande siffra 85 procent. Dock anger över sju av tio företag att det är mycket svårt att rekrytera ventilationsmontörer.

Bravidas inköpschef Lars Korduner handlar för 12 miljarder kronor om året
”Hoppas värsta perioden med materialbrist är över”

Sjöbohem satsade 8 miljoner på vätgas
Vätgas-investeringen: ”Fantastiskt bra affär med dagens elpriser”

2. De stigande bränslepriserna

De stigande bränslepriserna är en stor utmaning för företagen, som behöver ta sig ut till sina kunder. Priset på diesel har ökat med cirka 70 procent sen januari 2021 och börjar närma sig rekordnivån 30 kronor per liter. Enligt Mobility Sweden ökar dock antalet nyregistrerade eldrivna transportfordon (lätta lastbilar). Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 3 063 jämfört med 1 704 i fjol, vilket är en fördubbling jämfört med samma period 2021.

3. Chockhöjda elpriser

Det finns också en risk för mycket höga elpriser i vinter, vilket kan leda till att hushållen tvingas prioritera bort vissa varor samt att företagens marginaler minskar. Samtidigt innebär chockhöjda elpriser en katalysator för energieffektivisering, vilket blir en stor marknadsmöjlighet för installationsföretagen.

4. Höjda materialpriser

En av de största utmaningarna för företagen är de stigande priserna på material. Om företagen inte kan föra vidare kostnaderna till kunderna, innebär det att företagen själva får stå för de ökade kostnaderna. 

45 procent av elföretagen anger att de kan föra vidare 76–100 procent av kostnaderna till kunderna, medan inget ventilationsföretag uppger att de kan föra vidare en så pass stor del av kostnadsökningarna.

Fyra VS-företag anger att de kunnat föra över 76–100 procent av kostnaderna. Mellan 12–21 procent av alla installationsslag säger att de bara kunnat föra vidare mindre än en fjärdedel av kostnaderna. De här företagen löper en stor risk att hamna i ekonomiska problem, eftersom de får bära en stor del av prishöjningarna, slår rapporten fast.

5. Brist på komponenter

Brist på komponenter försvårar byggprojekt. Den mest omtalade komponentbristen hittills är bristen på halvledare, som stoppat produktionen hos biljätten Volvo. EU vill nu ha tillverkning av halvledare i Europa, för att kunna styra över produktionen. Det råder även  brist på andra elektronisk komponenter. I dag kan det ta 15 månader eller mer för att få tag i vissa processorer. Exempelvis råder det extremt stor brist på fälteffekttransistorer, som är en enkel på- och av-knapp och den mest använda transistorn i all elektronikproduktion. Den kan man få vänta på i 50 till 70 veckor.

6. Stigande inflation och högre räntor

Stigande inflation och högre ränta leder till att hushållens och fastighetsägarnas utrymme att investera minskar. För att minska inflationen har Riksbanken höjt styrräntan. Det leder till högre räntor på lån, vilket bland annat gör att det blir dyrare för företag att investera. Inflationen var i september 2022 uppe i 9,7 procent. Riksbanken höjde styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent i september för att dämpa inflationen. Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret. 

7. Cementbrist

Om den helt dominerande aktören på marknaden, Cementa, inte får tillstånd att fortsätta bryta kalksten i Slite på Gotland kan det leda till kraftigt stigande priser och brist på cement. Efter tidigare domstolsprövningar kommer nu Cementas ansökan om ett kortare täkttillstånd att prövas i Mark- och miljödomstolen. Cementas ansökan omfattar fortsatt kalkstensbrytning i Slite under fyra års tid och en begränsad utökning av nuvarande täktområde. En dom väntas kring årsskiftet.

Blir det inget tillstånd så hotas byggprojekt och därmed installationer.

8. Sanktionerna mot Ryssland

Omvärldens ekonomiska sanktioner mot Ryssland, bidrar till  ekonomisk osäkerhet och kan leda till minskad ekonomisk tillväxt i Europa, som är Sveriges största exportmarknad och en svagare tillväxt i Europa får stora konsekvenser för såväl svensk industri som för flera av tjänstebranscherna.

9. Långa leveranstider på material

Det här är en stor utmaning för framför allt VS-företag. Installatörsföretagens rapport visar att närmare 9 av 10 VS-företag tycker att långa leveranstider är det största problemet i deras verksamhet. Nästan lika många el- och ventilationsföretag håller med, nästan 8 av 10 anser att de långa leveranstiderna är en stor utmaning.

Sverige väntas gå in i en lågkonjunktur nästa år. Vad betyder det för installationsbranschen?
”Det är ingen tvekan om att vi kommer att ha färre jobb framöver”

10. Brist på maskiner och reservdelar

Som en konsekvens av det ryska anfallskriget mot Ukraina har priserna på bland annat maskiner och reservdelar stigit och leveranstiderna på vissa produkter har blivit längre. Dessa är avgörande för att byggandet ska flyta.