Logga in

Elen till värmepumpen kopplades felaktigt

Publicerad
27 dec 2022, 13:18
| Uppdaterad
12 jan 2023

Kunden betalade för en premiuminstallation – men krävde pengarna tillbaka då säkringar gick, pumpen visade felmeddelanden och en elektriker fick kallas in.

I september 2021 fick en villaägare i Småland sin luft/vattenvärmepump installerad av en värmepumpsleverantörer. Men snart började säkringarna gå och det kom felmeddelanden på pumpen.

Råd om att stänga av elpatronen får spridning och leder till skador på värmepumpar
”Att stänga av elpatronen är det dummaste man kan göra”

Systemet behövde kompletteras med en elpatron
Kunden klagade på bergvärmen – och dissade elpatronen

Företaget skickade ut en installatör som rekommenderade villaägaren att ta hem en elektriker för att säkra huset och bygga en koppling i värmepumpens innerdel.

Elektrikern som kom upptäckte att pumpen var felinstallerad, eftersom elpatronen var inkopplad på trefas, trots att det var en enfaspatron. Enligt elektrikern kunde den felaktiga installationen ha orsakat skador på pumpen.

Villaägaren hade betalat för en dyrare premiuminstallation och krävde tillbaka kostnaden för installationen med 26 250 kronor, ersättning för förlorad arbetsinkomstmed 2 000 kronor, kostnader för elektriker och proppar med 1 500 kronor samt prisavdrag om 50 procent på pumpen med 33 450 kronor, eftersom den skadats av felkopplingen

Han anmälde värmepumpsleveratören till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) och krävde tillbaka totalt 63 200 kronor.

Företaget menade dock att det var oklart vad som blivit fel med elinstallationen. Villaägarens huvudsäkringar var på 16 ampere och behövde säkras till minst 20 ampere.

Bolaget menade också att det var osannolikt att pumpen skulle ha blivit skadad av den felaktiga installationen. I sådana fall skulle den inte fungera.

”Om något fel skulle uppkomma beror det inte på felkoppling eftersom felkopplingen var på värmepatronen som är inkopplad på en kontaktor som inte kan påverka pumpen,” skrev värmepumpsleverantören i sitt svar till nämnden.

Företaget medgav ett avdrag motsvarande skillnaden mellan premiuminstallation och standardinstallation på 6 300 kronor, något som Arn ansåg var skäligt.

Nämnden konstaterade visserligen att värmepumpen inte fungerade på grund av att elpatronen felaktigt kopplats in på trefas i stället för enfas.Men nämnden pekade på att det var mycket svårt för en installatör att kontrollera hur hög belastning som fanns på respektive fas vid installationen.

Felet innebar också en utgift för villaägaren för elektriker och proppar. Arn rekommenderade värmepumpsleverantören att stå även för den kostnaden, som uppgår till 1 500 kronor.

Att stänga av elpatronen för att spara energi kan få allvarliga konsekvenser, varnar värmepumpsteknikern Eva Rosqvist
”Är trött på förståsigpåares råd att stänga av elpatronen”

Däremot ansåg nämnden att villaägaren inte hade rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, eftersom det saknades underlag. Och att felkopplingen skulle ha medfört skador på värmepumpen, accepterade inte Arn eftersom det saknades bevis.

Nämnden rekommenderade företaget att sammanlagt betala 7 800 kronor till villaägaren.