Logga in

Eon tog betalt för omätt ström – godkänt av Arn

Publicerad
21 nov 2022, 08:23

En kortslutning slog ut elmätaren hos en kvinna i Söderköping. Eon installerade ingen ny, men tog betalt för hela vintern utan att kunna mäta hennes förbrukning. Kvinnan tog saken till Arn, som gav elbolaget rätt.

Det var i fjol höstas som kvinnan fick strömavbrott i sitt hem. Eons tekniker konstaterade att det varit kortslutning i anslutningspunkten, och att elmätaren luktade bränt. Mätaren byglades bort så att bostaden kunde få strömmen tillbaka, men elen gick förstås omätt.

elektrikern lämnade bygget:
”Ifrågasatte min kompetens och distraherade mig”

Solcellsinstallation:
Fick vänta ett halvår på elavläsning

Och mätarbytet drog ut på tiden. Eon besökte bostaden vid tre tillfällen under vintern och våren, men då kablarna var brända registrerades ärendet som BK (Brist i kundanläggning). Hos Eon hamnar BK-ärenden hos en särskild anslutningsavdelning. Denna avdelning ”är dessvärre hårt belastad och ärenden har blivit ohanterade”, skriver bolaget.

Kvinnan uppger att hon inte skulle behöva betala något förrän den nya mätaren var på plats, enligt ett muntligt löfte från Eon:s kundservice. Men i april fick hon en elräkning på drygt 23 000 kronor för perioden december till mars. Den var beräknad på hennes årsförbrukning, samt på en förbrukningskurva som utgår från i vilken månad fakturan estimeras.

Bolaget meddelade även per SMS att kvinnan kunde lämna in en kundavläsning i stället för att betala det uppskattade beloppet. Hon påminde då om att hon ännu väntade på sin nya elmätare.

Eon drog av 15 procent på fakturan eftersom hon inte debiterats på fyra månader, i enlighet med bolagets generella kompensationspolicy vid efterdebitering. De omfördelade dessutom hennes förbrukning över vintermånaderna så att hon fick ersättning från regeringens elpriskompensation, och drog även detta belopp från fakturan.

Kunden hittade billigare på nätet:
Tvist om materialpåslag – elfirman fick rätt

Återstod ett krav på 14 659 kronor. Kvinnan vände sig till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) och begärde betalningsbefrielse, eftersom hon fortfarande inte fått någon mätare som kunde visa hennes elförbrukning.

Eon medger att det förekommit hanteringsfel från deras sida, och att bolaget bör ”skapa bättre kontrollfunktioner” för sådana här ärenden. Men de framhåller att kunden kompenserats för detta, och att det inte vore rimligt att slopa fakturan helt då kvinnan trots allt förbrukat el under perioden.

De påpekar också att deras avtalsvillkor ger dem rätt att efterdebitera kunder med upp till ett års fördröjning, så länge de följer sin kompensationspolicy. Arn har nu gått på Eon:s linje, och avslagit kvinnans begäran om betalningsbefrielse. Beslutet kan inte överklagas.