Logga in

Solceller och åska – 6 saker du behöver veta

Publicerad
3 okt 2022, 08:38

Växelriktare, solcellsmoduler, batterier och kablar kan alla ta skada vid åsknedslag eller andra överspänningar från elnätet. Även om det inte finns krav på installation av överspänningsskydd i bostäder är det en väldigt god idé. Där det ställs krav på skydd på AC-sidan bör skydd också installeras på anläggningens DC-sida. 

1. PV Mellanskydd typ I eller typ II

Om byggnaden som solpanelerna monteras på saknar åskledarsystem rekommenderas ett PV mellanskydd av typ II på DC-sidan. Finns det åskledare krävs ett kraftigare skydd, ett PV grov-/mellanskydd av typ I på DC-sidan. För större anläggningar är det klokt att konsultera expertis på överspänningsskydd.

Christer Bolin har jobbat med åskskydd i 50 år:
”Det räcker inte att köpa skyddskomponenter”

Testa dina kunskaper:
Quiz: Kan du installera åskskydd?

PV Åsk Sol från Elrond är en färdig låda med mellanskydd för solcellsanläggningar som klarar spänningar upp till 1 100 VDC. Den finns i utföranden för en eller två solpanelsträngar. Foto: Lars-Göran Hedin.

2. Är växelriktaren mer än 10 meter från anslutningspunkten?

AC-sidan skyddas alltid med grov- eller mellanskydd vid anslutningspunkten. Om avståndet från anslutningspunkt till växelriktaren är mer än tio meter krävs ytterligare ett överspänningsskydd nära omriktaren.

3. Inga fordringar finns i dag, men…

Det finns idag inga särskilda fordringar för anslutning av överspänningsskydd på likströmssidan, men sådana är under övervägande. Om skydd installeras ska de uppfylla fordringarna i SS-EN 50539-11. 

4. Inbyggt skydd

Har omriktaren inbyggda överspänningsskydd på likströmssidan så anses dessa uppfylla fordringarna för skydd mot överspänning om tillverkaren anger det. Finns inte inbyggda överspänningsskydd så ska sådana installeras utanför omriktaren. Omriktartillverkaren är skyldig att ange vilken spänningsnivå som behövs för val av sådana externa överspänningsskydd.

5. Skydd mot direktträff

Överspänningsskydd på likströmssidan ska placeras så nära växelriktaren som möjligt. Sådana skydd ska normalt vara provade enligt klass II, men vill man ha skydd mot direktträffar av åska rekommenderas en kombination av skydd som är provade enligt klass I och skydd som är provade enligt klass II.

Produkt::
Åskskydd på låda

6. I vissa fall behövs fler överspänningsskydd

Eftersom överspänningsnivån i elmaterial beror på avståndet från överspänningsskyddet är det klokt att montera fler skydd om avståndet är mer än tio meter mellan omriktaren och den punkt där likströmskabeln förs in i byggnaden.