Logga in
Detta är en annons från Installatörsföretagen
Detta är är en annons från Installatörsföretagen

Marknadsläget våren 2022 – Goda prognoser trots en orolig omvärld

Pandemi, leveransproblem och stigande materialpriser har gjort det svårare för installationsbranschen att genomföra sina uppdrag och planera kommande affärer. Att ha koll på sin omvärld och göra prognoser för framtiden är idag en absolut nödvändighet. Något som Installatörsföretagen hjälper dig med.

Installatörsföretagens senaste konjunkturrapport Marknadsläget visar att installationsbranschen växer trots stora osäkerhetsfaktorer och utmaningar. Utmaningar som med all sannolikhet kommer bestå, i alla fall året ut. Installationer inom alla områden väntas utvecklas positivt eller ligga kvar på samma nivå de kommande åren.

En orolig omvärld

I dagsläget präglas installatörsföretagens omvärld av flera osäkerhetsfaktorer:

Stigande materialpriser, hot om cementbrist, kriget i Ukraina samt risken för ytterligare utbrott av Covid-19. Alla dessa faktorer har en stor betydelse för installationsbranschens förutsättningar att utvecklas och kan komma att prägla de närmaste två åren. 

De stigande materialpriserna innebär utmaningar för hela installationsbranschen. Prisökningen kan leda till att byggprojekt skjuts fram och att mängden uppdrag minskar. Det kan även leda till minskade marginaler om företagen inte lyckas ta höjd i sin prissättning för de stigande kostnaderna. Även de kraftigt stigande drivmedelspriserna medverkar till att anstränga marginalerna ytterligare.

Positiv trend för elinstallationer

Elinstallationer som rör husbyggnad och industriprocesser ökade med knappt fyra procent under 2021 och framöver förväntas de öka ytterligare något. Den kommande elektrifieringen av samhället kan innebära stora marknadsmöjligheter.

Läs mer på in.se/marknadslaget