Logga in

Bättre med flera halvstora solparker än en jättestor

Publicerad
3 okt 2022, 10:15

Med mindre solparker kringgår HP Solartech i Uppsala flera av de svårigheter som bamsingarna till solparker upplever. Sura grannar till exempel …

När HP Solartech grundades 2017 var ambitionen att bygga solcellsanläggningar som var säkrare än de flesta andra. Vd:n Kenny Fogel och medarbetarna lade mycket energi på att ta fram smarta och säkra montagematerial, egenkonstruerade växelriktare och kopplingsskåp och liknande. Teknikkompetensen är hög i det här företaget.

Mer om solpaneler
Brist på ”solcellsbranschens toapapper”

Kenny Fogel.

– Men det är svårt för ett företag med hög teknisk svansföring att utvecklas på konsumentmarknaden. Vi började se oss om efter en smartare företagsstrategi, berättar Kenny Fogel. 

Kenny har själv arbetat med projektutveckling av solparker och var därför klar över att det finns ett stort intresse, inte minst internationellt, för att investera i svenska solparker.

Flera andra företag satsar på att utveckla solparker i Sverige och de flesta siktar på de riktigt stora projekten, 20 MW och större. Ledningen i HP Solartech beslöt sig för att pröva en annan väg.

”Vi tror att det går att paketera flera mindre parker i ett område och bygga dem parallellt.”

– Vi fann en samarbetspartner i Sun Spark Nordic för ett par år sedan och beslöt tillsammans med dem att satsa på att bygga flera mindre parker, från tre upp till kanske 20 MW, och helst i kluster. Genom att bygga flera parker på rimligt avstånd från varandra i ett gemensamt projekt vill vi undvika en del svårigheter som de riktigt stora objekten har att brottas med, som att hitta stora markområden där det finns anslutningspunkter och nätkapacitet att ta hand om stora energimängder, förklarar Kenny Fogel.

Dessutom minskar risken för att komma på kollisionskurs med den lokala opinionen.

I januari förra året började HP Solartech och Sun Spark att utveckla sina första solparksprojekt.
Ett projekt omfattar 90 MW solproduktion i fyra olika parker, tre i Blekinge och en i Västergötland.

Storleken på solparkerna anpassas till överföringskapaciteten där de ska byggas. I Töreboda, där bygget just startats för en av parkerna, kunde det lokala energibolaget hantera 4,5 MW i elleverans utan att göra större ingrepp i sitt nät. Då fick det bli storleken på den solparken.

Läs också:
Solceller i elprisområde 3: ”Ett jättesmart beslut”

– Vi tror att det går att paketera flera mindre parker i ett område och bygga dem parallellt. Projekttiden från start till driftsättning är 18 månader ungefär och vi driver några projekt samtidigt i flöden som gör att vi kan flytta olika resurser från ett projekt till nästa, säger Kenny Fogel.

Just nu är det parker på tillsammans 800 MW som är under utveckling. De blir ett välkommet tillskott till elbehovet i södra Sverige.

– På lite längre sikt är vår och Sun Sparks ambition att bygga solparker för en årsproduktion av 1,5 GWh inom fem år, säger Kenny Fogel.