Logga in

Elföretag återkrävs på miljonbelopp av pandemistödet

Publicerad
14 jul 2022, 10:01

Installationsföretagen fick över en halv miljard kronor i korttidsstöd (pandemistöd). Men hälften av pengarna krävs tillbaka, enligt statistik från Tillväxtverket.

Våren 2020 beslutade riksdag och regering om en rad stödåtgärder för näringslivet på grund av coronapandemin, däribland stödet för korttidsarbete.

Solelbranschen ökade under 2019 antalet anställda med 40 procent
”Solel skapar tusentals nya jobb efter corona”

Elinstallatören Mattz Birath testar ett nytt grepp i coronakrisen
Elektriker i Corona-krisen: ”Det har i princip gått ner till noll”

Stödet började gälla från mitten av mars 2020 till årsskiftet och har därefter förlängts fram till september 2021.

Korttidsarbete innebär att arbetsgivare har möjlighet att minska de anställdas arbetstid och att få statligt ekonomiskt stöd för kostnaden för detta.

Men 40 procent av alla företag som har fått pengar har blivit återbetalningsskyldiga, visar en genomgång som Sveriges Radios Ekoredaktion har gjort.

Totalt har mer än 100 000 ansökningar godkänts och drygt 48 miljarder kronor betalats ut av det statliga korttidsstödet.

Statens hantering av korttidsstöd till coronadrabbade företag har lett till över 14 000 tvister i förvaltningsrätten. 

Ett skäl att nekas stöd kan vara att pandemin inte slagit så hårt mot branschen företaget är verksamt i. Förvaltningsrätten i Göteborg skriver i en tvist med ett installationsbolag:

”Av de handlingar som inkommit till förvaltningsrätten framgår visserligen att nettoomsättningen för bolaget har gått ned vid en jämförelse med referensperioden. Förvaltningsrätten konstaterar dock att bolaget har varit verksamt i en bransch som typiskt sett inte påverkats i större utsträckning av pandemin.”

Så påverkas företagen av åtgärderna som Sverige vidtagit
Så påverkar coronaviruset elteknikbranschens största företag

Elinstallatören har sorterat ut 605 installationsföretag från listan över återbetalningsskyldiga företag. De ska totalt betala tillbaka drygt 265 miljoner kronor. Sammanlagt har VVS- och elföretagen fått över 535 miljoner kronor i pandemistöd.

Flera av dessa belopp är redan återbetalade, något som inte framgår av Tillväxtverkets statistik. En del av företagen har själva valt att betala tillbaka en del av stödet, då de inte ansett sig behöva nyttja det.