Logga in

Vaddå ”personskyddsbrytare”…?

Publicerad
8 jun 2022, 08:51
| Uppdaterad
8 sep 2022

Vissa skyddsapparater kallas ”personskyddande” – men inte alla. Fast säkringar och dvärgbrytare skyddar väl också personer mot elchock?

Fråga joakim grafström

Joakim Grafström är teknisk expert inom elinstallationer och skydd mot elchock på SEK Svensk Elstandard. Mejla din fråga direkt till joakim.grafstrom@elstandard.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.

Fråga:

Jag har sett att jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd ibland kallas ”personskyddsbrytare” eller ”personskyddsautomat” i datablad och annonser. Och jordfelsbrytare med utlösningsströmmen 30 mA kallas ”jordfelsbrytare för personskydd”. Det är lite förvirrande. För hur är det med säkringar, dvärgbrytare och effektbrytare? Skyddar inte de personer mot elchock?

Svar:

Självklart kan säkringar, dvärgbrytare och alla slags jordfelsbrytare skydda människor mot elchock.

Vid ett första fel i en installation eller en elapparat mellan en spänningssatt del och en utsatt del blir det en strömrusning i kretsen. Gruppledningar är exempelvis ofta avsäkrade med 10, 16 eller 20 A och ofta även skyddade av jordfelsbrytare. Felströmmen vid ett sådant jordfel blir många gånger högre än utlösningsströmmen hos skyddet. Detta leder till att skyddet (jordfelsbrytaren, säkringen och/eller brytaren) frånkopplar matningen inom bråkdelen av en sekund. Det ger ett skydd av personer mot elchock och benämns i Elinstallationsreglerna som felskydd.

Den stora skillnaden med en jordfelsbrytare med utlösningsströmmen 30 mA, som ibland marknadsförs som ”jordfelsbrytare för personskydd”, är att den även ger ett visst skydd mot skador om du kommer i direkt kontakt med spänningssatta delar. En dvärgbrytare eller säkring ger exempelvis inte ett sådant skydd, eftersom felströmmen blir lägre än dvärgbrytarens eller säkringens märkutlösningsström.

Tyvärr är begreppet personskydd i de här produkterna missvisande och kan inge falsk trygghet eftersom användaren kan förledas att tro att det inte finns några som helst kvarvarande risker med användning av el från gruppledningar som skyddas av sådana apparater.

Själv använder jag inte benämningarna ”personskyddsbrytare”, ”personskyddsautomat” eller ”jordfelsbrytare för personskydd”. De är inte heller begrepp som används i svensk standard.

Läs också:
Nytt uttag för diskmaskin – kräver det JFB?

Fråga Fredrik B Sjödin:
Vattenslang i elinstallationen – är det verkligen ok?

Faktaruta: Skyddsapparater

  • Kapitel 41 i Elinstallationsreglerna anger skyddsåtgärder till skydd mot elchock. Skyddsapparater som kan användas som felskydd till skydd mot elchock är enligt avsnitt 411.4.5 jordfelsbrytare och överströmsskydd.
  • Överströmsskydd kan utgöras av säkringar, dvärgbrytare eller effektbrytare.
  • Felskydd är det skydd mot elchock som behövs om det uppstår ett (1) fel.
  • Jordfelsbrytare är inte strömbegränsande. Felströmmar kan alltså vara väsentligt högre än märkutlösningsströmmen. Däremot bryts strömmar som överstiger märkutlösningsströmmen, t.ex. 10 mA, 30 mA eller 300 mA.
  • Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd benämns i svensk standard (som också är internationell standard och europastandard) som RCBO (Residual current Circuit Breaker with Overcurrent protection).