Logga in

Kan vi byta kablar, strömställare och uttag – men skippa JFB?

Publicerad
22 jun 2022, 08:49

Hmm, hur mycket kan vi ändra elinstallationerna i den gamla villan utan att uppdatera allt till modern standard?

Fråga joakim grafström

Joakim Grafström är teknisk expert inom elinstallationer och skydd mot elchock på SEK Svensk Elstandard. Mejla din fråga direkt till joakim.grafstrom@elstandard.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.

Fråga:

Vi ska byta uttag, strömställare och kablar i en äldre villa. Nu funderar vi på om vi då även måste installera jordfelsbrytare. Hur mycket går det egentligen att ändra i en elinstallation utan att det blir krav på att uppdatera hela installationen till modern standard och installera jordfelsbrytare? Räknas ett utbyte av uttag, strömställare och kablar som en sådan ändring?

Svar:
Ändringar, det vill säga ombyggnad eller utvidgning, i en elinstallation ska enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter utföras enligt modern standard, det vill säga de regler som gäller för elinstallationer idag.

Däremot får underhållsåtgärder utföras i befintliga elinstallationer utan att uppdatera dem, till exempel att byta ut utsliten och trasig materiel. Du kan alltså byta ut vägguttag, strömbrytare och kablar utan det fordras att elinstallationen uppdateras till gällande regler. Det finns inte angivet i föreskrifterna hur mycket av elinstallationen som får bytas ut utan att den ska uppdateras.

Att byta ut uttag, strömställare och kablar i sin helhet i en elinstallation som har ojordade uttag och saknar skydd med jordfelsbrytare utan att uppdatera den till modern standard är alltså möjligen tillåtet, eftersom det inte finns någon angiven gräns för hur mycket som får bytas ut. Men enligt min mening är det ganska dumt att inte passa på att uppgradera och få den högre elsäkerhet som en modern elinstallation erbjuder.

Fråga Joakim Grafström:
Nytt uttag för diskmaskin – kräver det JFB?

Fråga Fredrik Byström Sjödin:
Dubbelmatad dosa – är det verkligen ok?