Logga in

Trepoliga dvärgbrytare – när behövs dom egentligen?

Publicerad
4 maj 2022, 08:16
| Uppdaterad
9 maj 2022

(Svaret är uppdaterat)
Fråga: En del av mina kollegor säger att jag alltid ska använda trepoliga dvärgbrytare för trefasgrupper. Andra säger att det bara behövs om jag har enfasbelastningar anslutna till trefasgruppen. Vad är det som gäller egentligen? Och vad är det för risker som i så fall kan minskas om jag använder trepoliga dvärgbrytare?

Fråga joakim grafström

Joakim Grafström är teknisk expert inom elinstallationer och skydd mot elchock på SEK Svensk Elstandard. Mejla din fråga direkt till joakim.grafstrom@elstandard.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.

Svar: Det är vanligt att trepoliga dvärgbrytare används för trefasgrupper, exempelvis för spisar och bastuaggregat. Fördelen är att du inte riskerar att kretsen delvis är spänningssatt när du frånskiljer för arbete på gruppen. Men det finns fler skäl att överväga om trepoliga skydd kan behövas.

I en kommentar till avsnitt 432 i Elinstallationsreglerna finns råd för flerpoliga gruppledningar. Där kan vi läsa att en trepolig automatisk frånkoppling är ett lämpligt sätt att anordna frånkoppling om det uppstår ett enfasigt fel i en trefasgruppledning som matar både enfasiga och flerfasiga objekt.

Antag exempelvis att en trefasgruppledning matar både en enfasig brödrost och en tvåfasig spishäll, och att ett fel uppstår i brödrosten. Om du då har valt enpoliga dvärgbrytare så löser bara en av dem ut. Problemet är att det kan kvarstå spänning i den felaktiga brödrosten via den felfria spishällsbelastningen efter det att dvärgbrytaren har löst ut. Den spänningen kan underhålla höga temperaturer och ljusbågar i brödrosten – trots att dvärgbrytaren som skyddar den har löst ut på grund av felet. I värsta fall kan det medföra brand.

Det innebär, att om du är osäker på om ett fel på enpoliga belastningar, exempelvis en fläkt, kan medföra fara för brand om den får en bakspänning via en trefasbelastning så är användning av trepoliga dvärgbrytare ett bra sätt att undvika den faran. Det går inte att utesluta att det finns andra sätt att skydda sig mot brand, men användning av trepoliga skydd är beprövat.

Vill du ha en enkel, men kanske inte alla gånger den bästa eller mest kostnadseffektiva lösningen så väljer du alltid trepoliga skydd när det finns enfas- och flerfasbelastningar i kretsen.

Fler expertfrågor:
Får jag sätta upp några uttag på fritiden?

Du kanske också undrar:
Vattenslang i elinstallationen – är det verkligen ok?