Logga in

Vilken utbildning i elsäkerhet ska servicetekniker ha?

Publicerad
9 feb 2022, 05:28
| Uppdaterad
8 feb 2022

Fråga: Hos vissa kunder sitter automationsutrustning i samma rum som exempelvis säkringsskåp, och då vill kunderna att våra servicetekniker ska ha en elsäkerhetsutbildning. Vi vill utbilda dem, men vi hittar inte vilken utbildning som krävs. Vilken utbildning måste de ha?

Svar: Inom elområdet finns få bestämmelser kring krav på specifika utbildningar. Den grundläggande arbetsmiljölagen kräver dock att arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad hen har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall, AML 3 kap 3 §.

Gustav hade inte tillräcklig utbildning – skadades av ljusbåge
Ett år efter ljusbågen: ”Vänsterhanden är paj”

Cecilia vet också det här
Får vi elektriker besiktiga anläggningar?

I ert fall är det lämpligt med en grundläggande elsäkerhetsutbildning där bland annat regelverk, riskbedömning och elfaran gås igenom. Men det finns som sagt ingen närmare kravspecifikation för den här typen av utbildning. Ta kontakt med en utbildningsanordnare så hjälper de er med att hitta rätt.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Cecilia Axelsson är elsäkerhetsexpertpå Installatörsföretagen.Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.