Logga in

Knorr eller inte knorr – så säger tillverkarna

Publicerad
8 nov 2021, 07:57

Ska det vara en knorr på PEN-ledaren? Frågan som väcktes i en tidigare artikel i Elinstallatören har engagerat många. Vi har skickat den vidare till några tillverkare av kraftkabel och tillbehör. Så här svarar de.

En diskussion i Facebook-gruppen Elfel Kraft visar att det inte finns några entydiga svar på frågan om det ska vara knorr på PEN-ledaren. Flera kommentatorer menar att praxis är att göra knorr även på grövre kablar uppemot 240 kvadratmillimeter. Men det finns tillverkare av kraftkabel och tillbehör som säger att knorr inte behövs i deras utrustning.

“När det gäller om man ska ha en längre skyddsledare ser vi det mer som en installationsfråga än en produktfråga.”

Mats Klarén, produktchef elnät och service hos Nexans Sweden

Tidigare artikel:
Knorr eller inte knorr på PEN-ledaren?

Mer om skyddsledare:
Var det dålig PEN som gav elinstallatören en smäll?

Syftet med knorr på PEN-ledaren är att den ska dras ut sist om det blir åverkan på kabeln, exempelvis av en grävmaskin, eller vid påkörning av kabelskåpet. Därför anses det bra om PEN-ledare är längre än fas- och neutralledare. Men ABB har gjort tester för att verifiera kabelskåpssystems säkerhet vid anslutning av PEN-ledare även utan slack/knorr.

– Resultatet av dessa tester visar att vid stort drag i kabeln havererar övriga delar av systemet först – det vill säga att anslutningen av PEN-ledaren består. Risken för förlorad förbindelse mellan inkommande PEN och utgående grupper är därmed väldigt liten, säger David Viktorsson, global produktlinjechef hos ABB Electrification.

Han säger också att ABB givetvis verifierar sina produkter och system gentemot existerande globala standarder: IEC 61439-1 och -5 för kabelskåp, IEC 60947-1 och -3 för säkringslastfrånskiljare samt IEC 61238-1 för anslutningsdon.

– Men trots att vi har verifierat systemets säkerhet vid anslutning utan ”knorr” kan förläggning av kabel med ”knorr” rekommenderas. Eftersom man därmed bygger in en ytterligare säkerhet i systemet, vilket är i linje med Elinstallationsreglernas avsnitt 526.4, säger David Viktorsson.

Viktig ledare:
Glappet på PEN-ledaren nådde ända till Högsta domstolen

Även Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert hos SEK Svensk Elstandard, tycker det är bra att läsa kommentaren i Elinstallationsreglerna: ”Där det finns risk för att en ansluten kabel utsätts för skadlig dragning i kopplingsrummet ska kabelns skyddsledarpart vara längre än övriga parter, så att det säkerställs att den lossnar efter övriga parter.”

Han menar samtidigt att de här frågorna är detaljer som hanteras av produktstandarder eller tillverkarnas anvisningar. Instruktioner från tillverkare kan variera beroende på utförandet av deras plintning/dragavlastning.

Mats Klarén

Mats Klarén, produktchef elnät och service hos Nexans Sweden, säger så här:

– När det gäller om man ska ha en längre skyddsledare ser vi det mer som en installationsfråga än en produktfråga. Men håller med om att det är en bra tumregel att se till att skyddsledaren (till exempel PEN) är något längre än övriga ledare (fas- och neutralledare).

Han tillägger att om kabeln sitter kvar i anslutningen beror även av hur anslutningsklämmorna är konstruerade.