Logga in

Gruppför­teckning på engelska — är det ok?

Publicerad
24 nov 2021, 10:50

­Fråga: Jag gjorde ett arbete på en stor industri, och där var en del gruppförteckningar på engelska. Är det verkligen tillåtet i Sverige?

Svar: Ja. I ELSÄK-FS 2008:1 3kap 8 § anges att märkning och dokumentation behövs. Anläggningens olika delar ska klart och tydligt kunna identifieras för drift och underhåll. Det här är ju en förutsättning för att exempelvis kunna frånskilja rätt grupp i samband med ett arbete.

Mer frågor om gruppföreteckningar:
Kunden vägrar betala – men gruppförteckningen är väl inte mitt ansvar?

En helt annan fråga:
Är det ok att spackla in kabeln?

I samma paragraf står det att dokumentationen kan vara på annat språk än ­svenska om det är lämpligare ur elsäkerhetssynpunkt. De som bedriver verksamhet eller äger fastigheten kanske inte förstår svenska även om anläggningen står på svensk mark. Då är det lämpligt att ha dokumentation på annat språk än svenska.

Samtidigt måste även externa yrkesgrupper så som elektriker kunna tyda dokumentationen när de ska in
i anläggningen och arbeta. Det kan kräva att dokumentationen antingen behöver vara tvåspråkig eller på ett språk som alla har en rimlig chans att förstå. Då är engelska ett bra val.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.