Logga in

Sliten anläggning ­renoveras: Ska jag dra jord till alla uttag?

Publicerad
13 okt 2021, 08:59

­Fråga: En kund har flyttat in i en äldre lägenhet som behöver renoveras. Kunden ska måla och tapetsera om och tycker att elcentralen var sliten och ful. Strömbrytare och uttag likaså för de har gulnat och vissa var trasiga. Jag gjorde en översyn och fick se att trådarna var torra och spruckna så de behöver jag byta ut. Ska jag även dra jord till alla uttag nu och installera JFB?

Svar: När du byter ut befintligt elmateriel mot nytt likvärdigt elmateriel, gör du inga ändringar som har väsentlig betydelse för elsäkerheten. Det du gör är ett underhållsarbete och då får du gå efter de bestämmelser som gällde när anläggningen togs i bruk. I det här fallet betyder det att du kan byta till nya ojordade uttag och dra
i ny tråd utan skyddsjordsledare. Du behöver heller inte installera JFB.

Mer frågor om jfb:
Vaddå allvarlig konsekvens: När får jag skippa JFB?

Mer om uttag:
Hur nära handfatet får jag sätta uttaget?

Byte av elcentral innebär många gånger idag att vi byter från diazedsäkringscentral till normcentral. Här är det viktigt att kontrollera att tiderna för automatisk frånkoppling uppfylls. I en lägenhet är det sällan några problem då vi inte har så långa ledningslängder, men kontrolleras ska det alltid.

Sedan är det helt klart på sin plats att rekommendera kunden att dra i skyddsledare när du ändå ska byta all tråd, byta till jordade uttag och installera JFB 30 mA.