Logga in

Rekordhögt söktryck till VVS- och elprogrammen

Publicerad
16 sep 2021, 08:54

Fler söker sig till el- och VVS-programmen visar slutantagningssiffror från gymnasieantagningarna i Stockholm och Göteborg. I Stockholm syntes dessutom en stor ökning av antagna tjejer på el- och energi, från 21 förra året till 39 i år.

El- och energiprogrammet i Göteborgsregionen slår i år rekord med ett söktryck på hela 100 procent (439 sökande till 440 platser). Det kan jämföras med söktrycket 2015 på 76 procent.

I våras såg det ut att bli tomma platser i klassrummen
Många platser lediga för blivande elektriker

I Växjö finns en elmontörsutbildning för kvinnor
Ny utbildning ska locka fler kvinnor till elbranschen

Söktrycket på VVS- och fastighetsprogrammet i Göteborg ligger också högt, 90 procent 2021 (82 sökande till 91 platser). Det är en klar ökning jämfört med 2015, då söktrycket var 54 procent.

I Storstockholm är inte siffrorna lika höga, med söktryck på 53 procent (169 personer sökte in till 321 platser på VVS- och fastighetsprogrammet) respektive 79 procent (1 043 personer sökte in till 1 317 platser på el- och energiprogrammet).

Antalet unga kvinnor som antagits till VVS- och fastighetsprogrammet i Stockholm har också ökat, även om det är från en marginell nivå, från tre förra året till sju i år.

På el- och energiprogrammet i Stockholm är ökning ännu större, från 21 antagna tjejer 2020 till 39 i år. Däremot minskar kvinnorna på el- och energiprogrammet i Göteborgsregionen, från 14 tjejer 2020 till 9 i år. Två unga kvinnor har antagits till VVS- och fastighetsprogrammet i Göteborg vilket är en klar förbättring jämfört med 2020, då inte en endaste tjej ville bli VVS-montör i Göteborg.

– Generellt är det här positiva siffror och särskilt roligt är ökningen av tjejer, både på el- och VVS-programmen i Stockholmsområdet. Det här är otroligt viktigt för branschen, säger Amanda Rafter Ekenman, chef för kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

Varför är söktrycket så högt i Göteborg?

– Göteborg är bäst i Sverige när det gäller samarbete mellan utbildningsanordnare, företag och regionen. Samtalsklimatet är väldigt bra och de är duktiga på att lyssna på branschens behov.   

Men fortfarande kvarstår problemet med tomma platser, framför allt på VVS- och fastighetsprogrammet i Storstockholm där 40 procent av stolarna står tomma, något som till och med är fler än vad som förutspåddes i våras.

Motsvarande siffra för el- och energiprogrammet i Stockholm är 15 procent.

Elever behöver få mer kunskaper om arbetsmiljö
”Vi har noterat brister i elektrikerutbildningen”

I Göteborg ser det bättre ut med en vakansgrad på 8 procent på VVS- och fastighetsprogrammet och el- och energiprogrammet har, som sagt, inte enda ledig plats.

Fotnot: Söktrycket beräknas utifrån förstahandsvalet hos de som söker i relation till antalet platser som finns på respektive program.

Storstockholm VVS- och fastighetsprogrammet 2021

 • Antal sökande 169
 • Varav flickor 7
 • Antal platser 321
 • Söktryck 53 procent

Storstockholm el- och energiprogrammet 2021

 • Antal sökande 1 043
 • Varav flickor 39
 • Antal platser 1 317
 • Söktryck 79 procent

Göteborgsregionen VVS- och fastighetsprogrammet 2021

 • Antal sökande 82
 • Varav flickor 2
 • Antal platser 91
 • Söktryck 90 procent

Göteborgsregionen el- och energiprogrammet 2021

 • Antal sökande 439
 • Varav flickor 9
 • Antal platser 440
 • Söktryck 100 procent

Källor: Gymnasieantagningarna i Storstockholm och Göteborgsregionen