Logga in

Hur kan jag intyga att elinstalla­tionen är ok?

Publicerad
1 sep 2021, 05:45
| Uppdaterad
2 sep 2021

­Fråga: En kund ska sälja sitt hus och har bett mig att skriva ut ett intyg om att elinstallationen är ok. Vad är det för intyg, och hur ska jag kunna veta att allt är ok?

Svar: Nästan alla fastigheter besiktigas i samband med ägarbyte, men besiktningen omfattar i stort sett aldrig elanläggningen. Varför inte elanläggningen inkluderas är omdiskuterat i såväl elbranschen som fastighetsbranschen, men det är vad vi har att förhålla oss till i dagsläget. 

en riktigt populär cecilia-fråga:
Är det ok att spackla in kabeln?

Någon checklista för översyn av elanläggning i samband med husförsäljning finns alltså inte framtagen. Men Elsäkerhetsverket har nyligen tagit fram en handbok för anläggningsinnehavare. Där finns checklistor för översyn av elanläggningar i såväl bostäder som industrier. Handboken finns att beställa ­eller ladda ner på verkets hemsida. 

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.

Läs också:
”Egenkontrollprogram är bara tjafs”

Sist, men inte minst, är det viktigt att understryka att även om du gör en översyn av elanläggningen så är det innehavaren som har det faktiska ansvaret för elanläggningen och att den är säker. Var noga med att dokumentera din översyn så att det klart och tydligt framgår på intyget vad som omfattats och vad du kommit fram till.