Logga in

Kablage runt trappsteg utan trampskydd – bara fult eller farligt också?

Publicerad
31 mar 2021, 05:45
| Uppdaterad
29 mar 2021

­Fråga: Vi har satt upp nya uttag i ett trapphus. Nu klagar kunden på att vi har dragit kablage runt trappstegen utan trampskydd. Inte ok och fult, tycker kunden. Vi svarar att det enbart är en estetisk fråga, som inte innebär någon elsäkerhetsrisk. Men vad gäller egentligen för arbeten som kanske kan ses som lite estetiskt fula, så länge de inte utgör någon elsäkerhetsrisk? Var går gränsen för att man kan anse att en installation inte är fackmannamässigt utförd?

Text

Svar: Vad som uppfattas som estetiskt korrekt eller inte kan skilja sig från person till person. Men så länge elsäkerheten inte påverkas på något sätt kan ett mindre tilltalande utförande fortfarande vara ok. 

Cecilia vet också det här:
Blir anläggningen farlig om jag skyddsutjämnar kabelstegen?

Och det här:
Vaddå allvarlig konsekvens: När får jag skippa JFB?

Begreppet ”fackmannamässigt utfört” regleras inte specifikt inom elområdet. Men konsumenttjänstlagen, som gäller när ett företag utför en tjänst åt en privatperson, anger i 4 § att tjänsten ska utföras fackmässigt. Det innebär i korta drag att tjänsten ska utföras på ett sätt som normalt kan förväntas av en kunnig och seriös person. Rent allmänt innebär det att utföra ett arbete fackmässigt, att följa aktuella branschregler och -anvisningar. Det avser alltså främst funktionen och inte utseendet. 

När det gäller kablage på trappsteg skulle jag säga att det är direkt olämpligt då det finns stor risk för att kabeln skadas. I SS 4364000 avsnitt 522.6 kan vi läsa att ledningssystem ska väljas och monteras så att de skador som kan uppstå på grund av mekanisk påverkan, exempelvis genom slag och stöt, blir de minsta möjliga under montering, drift och underhåll. 

FAKTA: STÄLL DIN FRÅGA TILL CECILIA AXELSSON

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.

För fasta ledningssystem kan vi uppnå detta genom att bland annat välja lämplig placering av kabeln eller förse den med ett extra mekaniskt skydd. Att placera en kabel på ett trappsteg, där den varken skyddas av sin placering eller av ett mekaniskt skydd, uppfyller inte fordringarna i 522.6. Utförandet innebär en elsäkerhetsrisk och är inte ok.