Logga in

Måste vi ta hänsyn till att ­ledningar ligger tätt ihop?

Publicerad
3 feb 2021, 05:45
| Uppdaterad
24 mar 2021

­Fråga: Vi ska göra nyinstallation i en villa, och jag har en fundering kring ledningsdimensionering. Måste vi ta hänsyn till att ledningar ligger tätt ihop där de går in i elcentralen? De ligger ju inte ihop någon annanstans.

Svar: Många faktorer spelar in vid kabeldimensionering. Du ska bland annat ta hänsyn till värmen runt omkring kabeln och värmen som utvecklas vid belastning. Den del av kabeln som har sämst förutsättningar bestämmer dimensioneringen. Det kan handla om att kablar anhopas, ligger i rör, passerar genom väggar eller att omgivningstemperaturen är hög.

Läs också:
Är det ok att spackla in kabeln?

Läs också:
Vaddå allvarlig konsekvens: När får jag skippa JFB?

Vid en elcentral är kablarna ofta klamrade tätt ihop vilket gör att värmeavledningen försämras på den,till synes korta sträckan. Har vi exempelvis 10 till 15 gruppledningar som ligger tätt klamrade en viss sträcka efter en villacentral så ska vi alltså ta hänsyn till den försämrade värmeavledningen och dimensionera utifrån det. 

Samtidigt bör vi ställa oss några frågor för att inte göra orimliga överdimensioneringar: Hur hög är belastningen i kablarna? Och hur stor är sannolikheten att kablarna belastas samtidigt? Här finns inget ”facit”. Som så många gånger när det gäller elinstallationer måste varje situation riskbedömas var för sig. Vid osäkerhet ska absolut hänsyn tas till att kablarna ligger tätt ihop, även om sträckan är kort.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.