Logga in

Säljare misstänks ha fotat av kundregistret – stäms på 10 miljoner

Publicerad
23 nov 2020, 11:25

En tidigare säljchef och en säljare ska ha fotograferat av kundregistret strax innan de slutade på ett installationsföretag i Småland.

VVS-företaget har nu stämt de tidigare anställda och deras nya arbetsgivare till tingsrätten på sammanlagt tio miljoner kronor i skadestånd.

Säljchefen och säljaren misstänks, var för sig eller tillsammans, ha fotograferat av kundregistret på en skärm. Säljchefen blev uppsagd hösten 2017 och säljaren sa upp sig vintern 2018.

Därför har byggstölderna minskat under coronan

Hur uppdagades det att säljarna fotat av kundregistret och tagit med sig det till konkurrenten?

– Ganska snart eftAdvokat Johan Norrlin.er att två säljare slutat sin anställning hos VVS-företaget och tagit anställning hos konkurrenten märkte bolaget en kraftig nedgång i sin försäljning. Nedgången var så kraftig att man misstänkte ett planerat och organiserat övertagande från konkurrenten av VVS-företagets kunder. En tid därefter fick man veta att en kopia av bolagets kompletta kundregister cirkulerade fritt hos konkurrenten och användes för att ta över VVS-företagets kunder, säger advokat Johan Norrlin vid RosholmDell Advokatbyrå, som företräder VVS-företaget, till Elinstallatören.

Kundregistret ska sen ha börjat användas våren 2018 av säljarna hos konkurrenten. Registret är heltäckande med namn och försäljningssumma och uppges vara ett av VVS-företagets mest värdefulla dokument.

Enligt stämningsansökan har kundregistret ”använts för att ta fram attraktiva erbjudanden i form av till exempel rabatter till kunder som tidigare köpt en stor del av sina vattenreningsprodukter”.

Konkurrenten ska ha medgett att de haft tillgång till kundregistret, men förnekar att det använts.

Brottsrubriceringen är obehörigt angrepp på företagshemligheter.

Hackare låste företagets datasystem: ”Vi fick se de 60 000 kronorna som läropengar”

Hur vet man att det stulna kundregistret är största anledningen till den kraftiga resultatförsämringen?

– VVS-företaget har förlorat ett stort antal kunder och därmed en stor andel av sin omsättning. Detta påverkar också bolagets resultat. Konkurrenten har använt VVS-företagets kundregister för att ta över dessa kunder, säger Johan Norrlin.

VVS-företagets nettoomsättning minskade med 4,6 miljoner kronor 2018 jämfört med året innan, men vände upp med 1,9 miljoner kronor 2019 jämfört med 2018.

Bolaget vill också att tingsrätten vid vite av en halv miljon kronor förbjuder motparten att utnyttja eller röja kopian av kundregistret.