Logga in

Så ökar elektrikernas löner

Publicerad
19 nov 2020, 14:03
| Uppdaterad
19 mar 2021

Nu är installationsavtalet färdigförhandlat mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet. Här är alla fakta om överenskommelsen.

Installationsavtalet som tecknades den 19 november löper över 29 månader. Det ersätter det nuvarande avtalet och följer industrins märke på löneökningar om 5,4 procent.

I de 5,4 procenten räknas även bland annat uppskrivningar av pensioner in, och i praktiken kommer löneökningarna att hamna runt 4,9 procent.

Precis som i Industriavtalet blev det inga retroaktiva löneökningar från april när det förra avtalet löpte ut. Den första höjningen på 2,7 procent gäller istället från 1 december 2020. 

Här är 2020 års lägstalöner för färdigutbildade elektriker:

 • För personer i första året i yrket höjs lägstalönen med 492 kronor till 18 728 kronor.
 • För andra året i yrket är höjningen 612 kronor till 23 296 kronor.
 • För tredje året i yrket är höjningen 694 kronor till 26 399 kronor.
 • För servicemontörer höjs lägstalönen med 739 kronor till 28 092 kronor.
 • Teknikernas lägstalön höjs med 755 kronor till 28 727 kronor.

Även lägsta lönen för lärlingar justeras:

 • Under lärlingsperiodens första 720 timmar är höjningen 393 kronor till 14 947 kronor.
 • Från 720 timmar till lärlingsperiodens slut höjs lägsta lönen med 455 till 17 310 kronor.

Nästa lönerevision på 2,2 procent görs den 1 maj 2022.

FAKTA

Fakta om installationsavtalet 2020

 • Löper över 29 månader.
 • Följer märket på 5,4 procent.
 • Innebär en generell lönehöjning i december som ger en snabb och smidig hantering av lönerevisionen under pandemin.
 • Fortsatt arbete med individuell lönesättning med extra stor andel för individuell fördelning i lönerevisionen 2022 där drygt 60 % av löneutrymmet kan fördelas individuellt.
 • Större möjligheter att göra individuella överenskommelser om att förskjuta den ordinarie arbetstiden.