Logga in

”Vi inbjudna fick tre minuter var på oss att tala direkt till statsministern”

Publicerad
21 feb 2020, 13:42

Hallå där Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, som blev inbjuden till samtal med statsminister Stefan Löfven (s) om byggbranschens stora utmaningar.

Vad betyder det för dig och installatörsbranschen att du fick vara med på mötet?

– Det är ett stort och mycket viktigt steg att vi får vara med och göra oss hörda. Det är en bekräftelse på att vi ses som en viktig aktör i byggbranschen.

Nya siffror | 2020: Fortsatt stor efterfrågan på elektriker och VVS-montörer

Vad pratade ni om?

– Diskussionerna kretsade kring tre frågor, att få fart på byggandet, klimatet och kompetensförsörjningen. Alla berörda ministrar var på plats liksom bostadsbolagen, hyresfastighetsbolagen och vi installatörer. Jag lyfte frågorna ur vårt perspektiv, bland annat vikten av minskad administration under byggprocessen, tuffa utsläppskrav på den färdiga byggnaden och bra möjligheter till yrkesväxling för att lösa kompetensbristen.

Lagförslag: 13 regeringsförslag som berör elbranschen 

Vilket var ditt viktigaste budskap?

– Vi inbjudna fick tre minuter var på oss att tala direkt till statsministern och jag lyfte klimatfrågan, hur bråttom det är. Vi har sju år på oss att nå klimatkraven och för att nå dit måste man växla spår från tidskrävande kontroller innan och under bygget till mätbara krav på slutresultatet, precis som för bilar. Sätt kraven för vad vi ska uppnå så uppfyller vi det, men låt installatörerna välja material och metoder.

Vad fick du för gehör?

– Många instämde i att det är bättre att vi som bygger själva väljer lösningarna.

Åsikt: ”Bort med momsen på solceller”

Hur ska ni komma vidare?

– För Installatörsföretagens del handlar det om att ta fram fakta till ministrarna som kan användas som underlag för eventuella propositioner. När det gäller de gemensamma diskussionerna tror jag att vi kommer att jobba vidare i mindre grupper med olika fokus. Installatörsföretagen har i så fall en självklar roll när det gäller klimat- och  kompetensförsörjningsfrågorna.

Kompetensbrist: Akut brist på yrkeslärare

Vad tog du själv med dig från mötet? Fick du någon aha-upplevelse?

– Jag har fått en större förståelse för varför byggbranschen bromsat in genom att lyssna på alla andra. Och en övertygelse om att man ser oss som en stor och stark organisation.