Logga in

Konsult och byggföretag in i hundraklubben

Publicerad
13 okt 2015, 15:53

Konsultbolaget Sweco och byggföretaget NCC går båda med från start i statsminister Stefan Löfvéns nya 100-klubb som inom tre år ska erbjuda jobb eller praktik till 100 nyanlända flyktingar.

– Flyktingkrisen har skapat en extraordinär situation i Sverige och övriga världen. Som ett företag som står för en stor del av samhällsutvecklingen har Sweco en självklar roll att bidra med konstruktiva lösningar. Det gör vi genom att göra det vi kan bäst – att vara en bra arbetsgivare och erbjuda praktik och jobb till personer som kan vara med och planera och utforma framtidens samhällen och städer, säger Åsa Bergman, vd för Sweco Sverige som kommentar till att bolaget från start hoppar på statsminister Stefan Löfvéns initiativ 100-klubben. Klubben, som också får medlemmar som Riksbyggen och Axfood bidrar till integrationen av flyktingar i det svenska samhället genom att erbjuda antingen praktikplats eller arbete till 100 nyanlända personer vardera.

Företag som är villiga att ingå i klubben ska snabbt få ett möte med Arbetsförmedlingen där företagets kompetensbehov utreds och varefter Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med matchningen. Insatser som kan komma ifråga är snabbspår, yrkeskomptenesbedömning, arbetsmarknadsutbildning, validering av kunskap, instegsjobb, nystartsjobb, arbetspraktik och arbetsträning med handledare.

Sweco uppger att företaget har ett stort rekryteringsbehov, bara i år är målsättningen att anställda 1000 personer, främst ingenjörer och arkitekter. Till det kommer alltså cirka 100 nyanlända flyktingar inom loppet av en treårsperiod.

Byggföretaget NCC har en delvis annan approach inom ramen för 100-klubben. Bolaget lanserar en utbildning tillsammans med Kunskapsskolan. Utbildningen riktar sig till nyanlända vuxna som har ingenjörsutbildning. Tanken är att utbilda nyanlända ingenjörer i svenska språket, samhällskunskap, säkerhet och arbetsmiljö och att varva teori med praktik under sex till 12 månaders utbildningstid. Målet är att deltagarna ska vara helt anställningsbara efter fullfjord utbildning.

– Satsningen är en möjlighet för såväl NCC, branschen som nyanlända. Ska vi kunna möta målen om 250 000 nya bostäder och ny infrastruktur måste vi få fram fler ingenjörer, säger Peter Wågström koncernchef för NCC.