Logga in

Oregistrerad firma fick vite – gör reklam för eljobb ändå

Publicerad
28 nov 2019, 07:56
| Uppdaterad
14 dec 2023

Företaget är avregistrerat hos Elsäkerhetsverket, saknar egenkontrollprogram och har dömts till flera viten – men fortsätter göra reklam för alla möjliga eltjänster.

Förvaltningsrätten i Karlstad dömde i slutet av oktober ett företag i Sollentuna till sammanlagt 150 000 kronor i vite. Företaget är inte registrerat hos Elsäkerhetsverket, har inte lämnat in något egenkontrollprogram och trotsar ett förbud att erbjuda elinstallationstjänster.

Fler rättsfall: Elfirma spänningssatte annans fulel – stäms efter villabranden

Trots det skriver företaget fortfarande på sin webbplats att ”våra elektriker utför alla typer av eljobb”, däribland att byta ut elcentraler och nyinstallera utomhusbelysning. Det kan bli en dyr affär. Elsäkerhetsverket har beslutat om ett förbud att tillhandahålla elinstallationstjänster. Beslutet är förenat med vite, vilket innebär att företaget måste betala 50 000 kronor för varje vecka som förbudet bryts. Nu väntar myndigheten på att Förvaltningsrätten ska döma ut även dessa viten.

”Vi har använt alla verktyg vi har och även polisanmält företaget för olaglig elinstallation”
Petra Eriksson, Elsäkerhetsverket

– Vi har använt alla verktyg vi har och även polisanmält företaget för olaglig elinstallation, säger Petra Eriksson, som är handläggare på Elsäkerhetsverket.

Läs mer: Kolla in elfelen som fick Elsäkerhetsverket att klippa strömmen

Det har snart gått två år sedan myndigheten fick in de första anmälningarna. Sollentunaföretaget erbjöd elinstallationstjänster, trots att det enbart var registrerat under verksamhetstypen Kabelförläggning i mark hos Elsäkerhetsverket.

Myndigheten begärde att få se företagets egenkontrollprogram och fick en lista på tio underleverantörer som företaget hävdade stod för elinstallationerna. När Elsäkerhetsverket ringde upp de tio utpekade underleverantörerna visade det sig att de flesta aldrig hade haft något samarbete med företaget. Några hade samarbetat för länge sedan, men inte nu längre.

– Kort sagt: vi fick ingen bra förklaring till varför företaget tillhandahåller elinstallationstjänster på webbplatsen utan att vara registrerade, säger Petra Eriksson.

Läs mer: Tingsrätten dömer hussäljare till skadestånd på halv miljon för farlig fulel

Sommaren 2018 avregistrerade Elsäkerhetsverket företaget ur sitt register. Myndigheten förelade företaget att registrera sig med korrekta uppgifter, att lämna in ett egenkontrollprogram och registrera en elinstallatör för regelefterlevnad. Annars väntade vite. Men företaget struntade i propåerna och fortsatte att marknadsföra eljobb. I januari i år svarade Elsäkerhetsverket med att förbjuda företaget att tillhandahålla elinstallationstjänster. Även detta med hot om vite.

Det är dessa viten på sammanlagt 150 000 kronor som Förvaltningsrätten i Karlstad har dömt ut: 50 000 kronor för att företaget inte har registrerat sig, 50 000 kronor för att de inte lämnat in sitt egenkontrollprogram plus 50 000 kronor för att ha brutit mot förbudet att erbjuda elinstallationstjänster.

Beslutet om löpande vite på ytterligare 50 000 kronor per vecka fattades av Elsäkerhetsverket i april. Beslutet gäller omedelbart, men den juridiska gången tar tid. Företaget måste delges beslutet innan myndigheten kan ansöka om utdömande av vite och dom från Förvaltningsrätten.

Elfel: Åtta slangar in i dosan – nytt rekord…?