Logga in

“Huvuddelen av stölderna begås av internationella brottssyndikat”

Publicerad
14 maj 2019, 21:22
| Uppdaterad
24 feb 2021

DNA-märkning är en förebyggande metod som bland andra företaget Smart DNA Protection AB arbetar med. 

Kortfattat går det till så att en vätska med en unik DNA-sträng kod, med tusentals mikropunkter, penslas på det stöldbegärliga godset. Polisen kan på så vis snabbt identifiera ägaren till stöldgodset.  

Stölder i elektrikerbilar – polisen misstänker liga

Polisen är i dag utrustad med UV-lampor för att kunna detektera märkta föremål. Det är därför enkelt att identifiera exempelvis ett märkt verktyg. 

Varför ökar då stölderna?

Gustaf Juhlin, vd på Smart DNA Protection AB

– Huvuddelen av stölderna begås av internationella brottssyndikat. Utförseln från Sverige brister i kontroller och polisen, som gör ett bra arbete, har inte tillräckliga resurser, säger Gustaf Juhlin, vd på Smart DNA Protection AB, och tillägger: 

– Så länge tull och polis inte kontrollerar gods som förs ut ur landet kommer brotten fortsätta öka. Åklagare måste förstå att det handlar om grov organiserad brottslighet. Det är också så att straffen är relativt låga i Sverige.  

”Det man inte kan se kan man heller inte stjäla”

Vad man kan göra?  

– Verktyg och maskiner ska DNA-märkas. När polisen upptäcker misstänkt stöldgods kan de härleda detta till en stöld. Det gör det också svårare att sälja stulna föremål. Vi rekommenderar alltid att man ska tänka som de kriminella, vilket verktyg väljer man helst? DNA-märkning kan även förebygga internstölder. 

Så fick de tillbaka sina stulna företagsbilar

Förutom DNA-märkning och kameraövervakning rekommenderas branschföretag att hålla en förteckning över serie- och tillverkningsnummer för maskiner och verktyg. 

 FAKTA/Så här skyddar du dig mot stölder 

  • Börja alltid med att inventera verksamhetens risker, planera skyddsåtgärder och skyddsnivå. 
  • En första åtgärd är att göra byggområdet så säkert som möjligt med ett bra områdesskydd.
  • Tänk på placeringen av bygg- och förrådsbodar. Det ska vara svårt att köra upp bredvid bodarna. Stäng av tillfartsvägar med tillfälliga bommar eller andra åtgärder som gör det svårare att komma fram till arbetsplatsen.
  • Placera containers på ett sätt som försvårar angrepp och gör att risken istället ökar för att bli upptäckt.
  • Förvara alltid stöldbegärlig utrustning som exempelvis handverktyg och mätinstrument väl inlåsta i en säker förvaring. 
  • Placera aldrig dieseltanken vid infarten. Installera låsbara lock, slangningsskydd och larm. 

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå).