Logga in

Miljonprogram vill ha smidig kabel

Publicerad
29 okt 2018, 09:50

När ny el dras i miljonprogramshus ersätts ofta enfas med trefas. Men för tjocka kablar kan bli problematiskt. Därför har en ny lösning med smalare ledare blivit efterfrågad.

Den nya kabeln för att dra fram trefas-el till lägenheter väckte uppmärksamhet under Elmässan. Kabeln för femledare är bara 13 mm i diameter, men innehåller ändå 5 x 4 kvadrat ledning. Fördelen med en klenare kabel är att den går att dra genom samma rör som tidigare matning för enfas.

Mer kabel: Brandklassad kabelgenomföring från Stenungsund

På kort tid har kabeln blivit populär, särskilt bland installatörer som arbetar i miljonprogramshus, enligt företaget Nexans som lanserade produkten för ungefär ett halvår sedan.

– Efterfrågan är enorm eftersom den här kabeln är så smidig. När vi visar olika kablar för kunder väljer de nästan alltid den, säger Aron Andersson, produktchef hos Nexans.

Lösningen har förvånat en del installatörer. En kommentator i Facebook-gruppen Inget elfel, men… tror att det minsta man får dra som stigarledning är 6 kvadratmillimeter. En annan kommentator menar att enda regeln är att penledaren ska vara minst 10 mm2.

Läs mer: Framtidens normcentral

Enligt Aron Andersson följer företaget alltid svensk standard. Att använda 4 kvadrat i en huvudledning går bra, så länge säkringen är på maximalt 20 Ampere.

Även Joakim Grafström, teknikinformatör hos Svensk Elstandard, menar att det är helt okej att använda 4 kvadratmillimeters ledare då säkringen är max 20 Ampere. Så har också gjorts redan under flera år. Nyheten nu verkar vara att kabeln är något tunnare än tidigare.

– I äldre standard angavs 6 mm2 som standardarea för matning till bostäder, men denna rekommendation togs bort för många år sedan. Kanske är det en sådan uppfattning som lever kvar i branschen? säger Joakim Grafström.

Läs mer: Basprodukter för väggen

Aron Andersson menar att den smidiga, vita kabeln bara är en av de nya lösningar vi kommer att få se framöver. Nya grejer utlovas till Elfackmässan i maj nästa år.

– Miljonprogramsrenoveringar, elbilar och solpaneler driver på utvecklingen. Vi får allt fler nischprodukter med inbyggd intelligens för exempelvis styrning av laddare. Då måste vi på kabelsidan också hänga med, säger Aron Andersson.