Installationsmateriel, Kabelförläggning

Brandklassad genomföring

07 mars 2018

Företaget Eld & Vatten i Stenungssund kommer med en brandklassad kabelgenomföring för användning tak, väggar och golv.

Den nya genomföringen är underhållsfri och har en självlåsande mekanism som automatiskt anpassar sig till mängden kabel.

EZ-Path, som produkten heter, uppges hålla i en byggnads hela livstid. Den utgör en passiv lösning som stoppar spridningen av brand, rök och giftiga gaser. Till skillnad från traditionella kabelgenomföringar behöver ingenting ändras när det uppstår behov av att skifta eller föra igenom en ny kabel.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1803
EZ-Path
Eld och vatten
www.eldochvatten.se
Fler nyheter