Logga in

”Koppla fel kan man ju göra, men att inte koppla alls är ovanligt”

Publicerad
18 jun 2018, 14:25

Hur tokiga misstag får en praktikant göra och vems är ansvaret? Åsikterna går vitt isär kring ett inlägg i Facebookgruppen Elfel. Vi har gått till botten med misstaget.

När handledaren kollade de lamputtag som en praktikant hade satt upp visade det sig att ett uttag inte var kopplat. Inget stort misstag, men märkligt. Handledaren förvånades över att praktikanten verkade ha förstått uppgiften, men sedan ändå skruvat igen ett okopplat uttag.

– Koppla fel kan man ju göra, men att inte koppla alls är ovanligt, säger handledaren till Elinstallatören.

Läs mer: APL-elev fick strömgenomgång

Hur tokiga misstag får man egentligen göra som praktikant, och vems är ansvaret? Frågorna väcker heta känslor i Facebookgruppen Elfel där bilden på uttaget lagts upp med kommentaren ”Driver praktikanten med mig… Kollar säker jord, jaha här har han nog kopplat fel, sådant händer ju, men hur kan man missa att koppla helt!?”

Läs mer om kompetens: Fredrik får inte bli elektriker

Kommentarerna i Elfel pendlar från att dylika missar händer även proffs dagligen, till hårda fördömanden. Många talar till försvar för praktikanten och tycker att det är handledarens ansvar att se till att praktikanten gör rätt.

– Att vara handledare är ett stort och viktigt uppdrag som man ska ta på allvar.

Henric Hagberg, Elinstallatörens expertkommentator

Handledaren menar att han fullföljt sitt ansvar, eftersom han kontrollerat praktikantens arbete. Medan de första fem uttagen installerades gick handledaren bredvid och lät sedan praktikanten arbeta klart med cirka 100 uttag. Det var vid efterkontrollen, inför spänningssättningen, som misstaget uppdagades och det fanns aldrig någon fara för någon.

Läs mer: Därför är arbetskraftbristen så stor

Orsaken till missen är inte helt klarlagd. En tillfälligt inhyrd kollega arbetade tillsammans med praktikanten under slutfasen av monteringen. Handledaren, som för övrigt hade detta ansvar tillfälligt under en dag, har inte haft tillfälle att prata igenom händelsen med den inhyrda personen.

Läs också: Tomma platser på installationsutbildningar

Elinstallatörens expertkommentator, gymnasieläraren Henric Hagberg framhåller att det är viktigt att komma ihåg att APL handlar om lärande. Handledare och företag har stort ansvar för eleverna under praktikperioden. I det ingår att företag ska följa ett egenkontrollprogram där arbetsgivaren upprättar ett kompetenskort för varje medarbetare.

På kompetenskortet går det kryssa i ”APL-handledare”, så att det framgår vem eller vilka som anses lämpliga som handledare. Kompetenskorten fylls i av arbetstagare och arbetsgivare tillsammans, så att båda är överens om det som står där.

VVS-montören: Jag borde ha elbehörighet

– Att vara handledare är ett stort och viktigt uppdrag som man ska ta på allvar. Handledaren ska exempelvis ha koll på vilka regler som gäller för en APL-elev som är under 18 år. Skolverket har samlat information på sin webbsida, säger Henric Hagberg.

Han menar också att det i det här fallet finns frågetecken kring att personer tillfälligt fått ta över ansvaret för en praktikant. Företaget borde fundera över sina rutiner för sådana situationer.

Henric Hagberg reagerar även på den hånfulla tonen mot praktikanten på Facebook.

– Hur ska elever våga göra misstag och lära sig yrket om de behöver vara oroliga för vad kollegan kommer att göra? säger han och tillägger att de allra flesta handledare är jättebra och att gymnasieskolan är tacksam för det jobb APL-handledare gör för att guida elever in i yrket.

Detta gäller vid APL:

Ansvar för elevernas arbetsmiljö

Handledarportalen