Logga in

Fällande domar mot f d Caverion-anställda

Publicerad
23 jan 2018, 10:11

Efterspelet till muthärvan i Luleå har pågått länge. Nu kommer Luleå tingsrätts fällande dom där fyra personer, varav två tidigare anställda på Caverion, döms för mutbrott. Två av de nu dömda har tidigare varit anställda med chefspositioner på Caverion, men förlorat jobben på grund av sitt agerande.

 

Tre av männen döms till villkorlig dom och dagsböter medan en endast får dagsböter.

Tidigare har Caverion och stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå varit föremål för en internutredning.

”Vi ser allvarligt på detta och det tycker jag vår hantering visar. De här personerna har inte varit anställda på Caverion sen 2014”.

Erika Björnesparr, kommunikationschef Caverion.

Den visade att det sannolikt har förekommit oegentligheter mellan tidigare anställda på förvaltningen och Caverion. Det nu aktuella fallet handlar om en ”studieresa i entreprenadjuridik” till Köpenhamn, som egentligen var en rekreationsresa. Caverion, som då var underentreprenör åt ett industriserviceföretag, bjöd med en anställd på huvudentreprenören till Köpenhamn.

Två av de inblandade är släkt, en 67-åring på industriserviceföretaget och hans 41-årig son, med egen firma. Mutanklagelserna handlar också om ”grävarbeten för motorvärmare”, där 41-åringens företag var inblandat. 41-åringen planerade och bokade, i samråd med sin far, såväl resa som boende i Köpenhamn. Fakturan från 41-åringens företag avsåg de två Caverion-anställda.

En av de mutanklagade på Caverion hävdar att han fått klartecken från sin regionchef för att åka till Köpenhamn på studieresan. Något som den ansvariga chefen nekar till och påpekar att en sådan resa strider mot Caverions utbildningspolicy.

– Vi ser allvarligt på detta och det tycker jag vår hantering visar. De här personerna har inte varit anställda på Caverion sen 2014, säger Erika Björnesparr på Caverion till VVS-Forum.

Läs mer på VVS-Forum: Stor installatör i misstänkt muthärva

Så här blev tingsrättens domar. En 67-årig man, tidigare i chefsposition på Caverion, åtalad för givande av muta, Köpenhamnsresan, döms till 18 000 kronor i dagsböter. En annan 67-årig man, tidigare i chefsposition på ett industriserviceföretag, döms för tagande av muta till villkorlig dom och 15 000 kronor i böter. En 68-årig man, tidigare i chefsposition på Caverion, åtalas för att ha lämnat otillbörlig förmån i form av Köpenhamnsresan och döms till dagsböter på 25 000 kronor. En 41-årig man, egen företagare med turism- och uthyrningsverksamhet, döms för medhjälp till tagande av muta samt bokföringsbrott till villkorlig dom och 21 000 kronor i böter.

Det företag som 41-åringen äger döms till en företagsbot till staten på 100 000 kronor för medhjälp till tagande av muta och bokföringsbrott.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till och med den 6 februari 2018.