Logga in

Världens kraftigaste neutronkälla har valt dataleverantör

Publicerad
6 dec 2017, 15:20

Det paneuropeiska projektet att bygga världens mest kraftfulla neutronkälla i Lund har 1,8 miljarder euro i budget. Datanätverket ska byggas av samma leverantör som byggde Max IV-labbet i samma stad.

Coromatic har vunnit en offentlig upphandling och får kontrakt på att installera data- och kommunikationsnätverken på forskningsanläggningen ESS i Lund. Anläggningen kommer användas av ett stort antal forskare och är beroende av ett säkert och redundant datanätverk.

– ESS är den andra toppmoderna forskningsaläggningen i Lund som Coromatic är en del av. Anläggningen ligger i samma geografiska område som vår kund Max IV, säger Thomas Wunger, Chef för Data center solutions på Coromatic.

De installerade elen på Max IV-labbet i Lund

ESS står för European Spallation Source och kommer bli världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskning som ska bedrivas där blir tvärvetenskaplig och kommer ligga till grund för nya upptäckter inom material och biovetenskap, energi, miljöteknik, kulturarv och grundläggande fysik.

När anläggningen är i fullt bruk kommer årligen 2000-3000 gästforskare från universitet, forskningsinstitut och industri att genomföra experiment på anläggningen.