Logga in

”De flesta elfordon borde inte få anslutas på nätet”

Publicerad
19 apr 2017, 15:20
| Uppdaterad
8 apr 2021

Sprider elbilar störningar på elnätet? Elkvalitetsexperten Donald Andersson är övertygad.

– Om elfordon hade varit fast inkopplade på nätet hade de flesta inte fått anslutas, säger han.

Swegy Norden i Trollhättan rycker ut när kunder drabbas av märkliga elproblem. Det kan vara verkstäder där maskiner havererar, kontor där it-system lägger av eller nöjesscener där styrningen av scenografin strular. De senaste åren har vd Donald Andersson fått upp ögonen för en ny tänkbar felkälla.

– Vi misstänker allt oftare elfordon, särskilt när flera fordon laddas på samma plats, säger han.

LÄS OCKSÅ Sara vet varför hårtorkar startar mitt i natten

Somliga tror att laddstolpen är boven i elkvalitetsdramat. Ett missförstånd, enligt Donald. Han uppger att störningar i stället kan komma från bilens inbyggda laddare, som likriktar laddstolpens växelström innan den matas till bilens batteri. Biltillverkarna har valt olika tekniker för likriktning, och vissa ger större risk för att övertoner, transienter och DC-
felströmmar ska spridas på elnätet. Då kan det uppstå problem, särskilt i svagare elnät med dåliga jordtag. 

– Om elfordon hade varit fast inkopplade på nätet så hade de flesta inte fått anslutas, säger Donald.

– Vi misstänker allt oftare elfordon, särskilt när flera fordon laddas på samma plats.

Donald Andersson, vd, Swegy Norden

Elinstallatören träffar honom och kollegan Ronny Karlsson utanför en mekanisk verkstad några mil från Trollhättan. De utreder varför två luftkompressorer i 100 000-kronorsklassen plus några datorer har gått sönder på kort tid. Exakt hur mätningarna går till är en affärshemlighet. Men några detaljer berättar duon. Termografimätningar har exempelvis visat att temperaturen stiger i elcentralerna.

– Det är ett tecken på att övertonshalten ökar. Ju mer övertoner, desto varmare blir det i kablarna, säger Donald.

Han öppnar luckan till verkstadens kabelmätarskåp och kopplar in nätanalysatorns strömtång kring en fasledare. Den totala övertonshalten, THD, visar sig vara cirka 10 procent. Lite i överkant, men inget anmärkningsvärt. När strömtången i stället kopplas kring PEN-ledaren klättrar THD-värdet och börjar pendla mellan 30 och 150 procent. Alldeles för högt, lyder Donalds bedömning.

FAKTA

Övertoner

Strömövertoner är en multipel av grundtonen 50 Hz

Strömmens sinusform förvrängs när ­grundtonen sammanlagras med övertonerna

Övertonshalten, TDH (Total harmonisk distorsion) anges i procent. 

Det finns bestämmelser för hur hög övertonshalten får vara på fasledarna. Men för PEN-
ledaren finns inga motsvarande krav, vilket Donald tycker är olyckligt. Enligt hans erfarenhet har PEN-ledaren stor påverkan på elkvaliteten, och en hög övertonshalt kan störa trådlös kommunikation och få elektronik att gå sönder i förtid. 

LÄS OCKSÅ ”Flytta elbilsladdningen till natten”

– Jag kan inte bevisa det. Men jag är övertygad om att problemen på det här företaget beror på övertoner och att elfordon är en bidragande orsak, säger Donald.

– Jag kan inte bevisa det. Men jag är övertygad om att problemen på det här företaget beror på övertoner och att elfordon är en bidragande orsak.

Donald Andersson

Han pekar runt husknuten där en nyinförskaffad elbil står och laddar. Även på grannföretagens parkeringar finns laddplatser för flera elfordon. Alla tar ström från samma transformatorstation. 

– Jag har utfört mätningar på det här företaget sedan 2004, jag vet hur elkvaliteten har försämrats under åren. Men nu har det eskalerat på kort tid, säger Donald och berättar att han för ständiga diskussioner med tillverkare av laddstolpar såväl som med andra företag i branschen.

När Swegy är klar med sin analys kanske rekommendationen blir att byta till grövre kablage eller att uppgradera transformatorerna i stationen. Sådana åtgärder kostar en slant.

LÄS OCKSÅ Metoden som fixar jorndningen i stökig mark 

Inte bara laddare till elfordon utan även exempelvis LED-armaturer, frekvensomvandlare och solcellsanläggningar kan ge upphov till störningar på elnätet. Ronny Karlsson befarar att den nya tekniken kan orsaka framväxande samhällsproblem.

– Jag har utfört mätningar på det här företaget sedan 2004, jag vet hur elkvaliteten har försämrats under åren.

– Vi är absolut inte emot ny teknik. Men vem ska betala om infrastrukturen måste dimensioneras om? Det är ett jättedilemma, säger han.

Elsäkerhetsverket har undersökt störningar från flera typer av elektroniska laster i elnäten, bland annat LED-belysning, frekvensomriktare och switchade kraftaggregat.

LÄS OCKSÅ Likström ger varken upphov till övertoner eller andra störningar

Störningar från elbilar har myndigheten dock inte granskat ännu. 

– Vi kommer garanterat att titta på frågan. Elbilar blir allt vanligare, och det är fullt möjligt att det kan bli problem om laddarna är olämpligt konstruerade, säger Henrik Olsson, som är elinspektör på myndigheten.

– Vi är absolut inte emot ny teknik. Men vem ska betala om infrastrukturen måste dimensioneras om? Det är ett jättedilemma.

Gnosjöföretaget Garo tillverkar produkter för elinstallationsmarknaden, däribland laddsystem. Reine Lönn, ansvarig för laddinfrastruktur, poängterar att företaget hittills inte stött på några större bekräftade problem med störningar på elnätet kopplade till elbilsladdning. Men han uppmanar alla installatörer att vara noggranna och att följa anvisningarna när laddteknik installeras.

– Övertoner kan bli ett framtida problem i klena och dåligt dimensionerade elnät, säger han.

LÄS OCKSÅ Hur elsäkra är batterilager?

I en korrekt utförd installation ska laddstolpen ha en egen gruppledning utan skarvar. Elkabeln måste dimensioneras så att den har tillräcklig area. Rätt säkring ska väjas. Eventuellt kan ett överspänningsskydd behövas också beroende på elnätets kvalitet.