Logga in

Det här är ESA Industri & Installation

Publicerad
1 mar 2017, 07:55

Willis Abrahamsson är projektledare på Pontarius i Jönköping och kursledare för EUU. Han sitter också i Svensk Elstandards kommitté TK 64. ESA Industri & Installation är en av de kurser han leder.

Vad är ESA Industri & Installation?

Svensk Energi är branschorganisation för energiföretag. De har sammanställt Elsäkerhetsanvisningar, ESA, i flera versioner tidigare. De har främst varit riktade till nätbolagen. ESA Industri & Installation är en ny sammanfattning av anvisningarna som är mer anpassad för de som jobbar inom industri och installation, med begrepp som de använder.

I grunden bygger den på svensk standard, SS-EN 50110-1. Den är speciellt bra för företag som gör jobb för nätbolag eller sådant som omfattar en högspänningsanläggning.

– ESA Industri & Installation är en ny sammanfattning av anvisningarna som är mer anpassad för de som jobbar inom industri och installation, med begrepp som de använder.

Hur vill du beskriva kursen?

Kursen bygger på att man ska känna till de risker som finns och vilka nivåer som är farliga och ofarliga. Det handlar om att hitta riskerna och undvika dem. En annan del handlar om roller och vilka uppgifter som åligger dem. Vi går igenom innehavarens ansvar, elinstallatörens ansvar och så vidare. Sedan har vi ett moment som berör skötsel och underhåll och hur det kan göras på säkraste sätt.

Vi går igenom arbetsmetoder med, utan och nära spänning. Broschyren som sammanfattar kursen är bra att ta med ut på jobb och slå i om man behöver.

– Vi går igenom innehavarens ansvar, elinstallatörens ansvar och så vidare. Sedan har vi ett moment som berör skötsel och underhåll och hur det kan göras på säkraste sätt.

Hur lär ni ut innehållet?

EUU bistår med presentationsmaterial och jag tar upp egna exempel för att få deltagarna aktiverade. Jag berättar om egna erfarenheter och misstag som jag gjort. Den som får en stöt skäms ofta och vill hålla det hemligt.

Om alla på kursen kan dela med sig av sina misstag så hamnar vi på samma nivå. Då händer det något i lokalen och vi kan sedan gå vidare med hur vi kan göra rätt.