Logga in

Nya regler kan gynna småföretag

Publicerad
7 feb 2017, 09:20

Nya upphandlingsregler kan innebära större möjligheter för mindre företag att delta i och vinna offentliga upphandlingar.

Bakgrunden till de nya upphandlingslagarna är en önskan om att i högre grad kunna utesluta oseriösa aktörer. Samtidigt ska de nya reglerna kunna locka fler små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

– En upphandlande myndighet måste nu överväga om ett kontrakt går att dela upp i mindre delkontrakt. Om myndigheten ändå väljer att inte dela upp kontraktet måste den kunna motivera varför, säger Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

Om en upphandling delas upp i mindre delar kan myndigheten bestämma hur många delkontrakt en leverantör kan lägga anbud på. Myndigheten kan även begränsa antalet delar en leverantör kan vinna.

Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv

– Det innebär ökad konkurrens eftersom fler små företag kan delta i upphandlingarna. Samtidigt måste man ha förståelse för att det många gånger kan vara bättre att välja en och samma leverantör för samtliga delar, påpekar Birgitta Laurent.

En annan skillnad från årsskiftet som underlättar för mindre aktörer är att omsättningskravet på företagen som huvudregel bara får vara två gånger kontraktsvärdet.

En tredje förändring som kan gynna mindre företag är att små eller formella fel i anbudet inte nödvändigtvis behöver leda till att myndigheten förkastar det.

“De tidigare reglerna var olyckliga både för företaget, som kunde gå miste om uppdraget bara på grund av mindre slarv, och för myndigheten som kunde vara tvungen att förkasta ett anbud trots att det kanske egentligen var det bästa.”

Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv.

– Nu kan den upphandlande myndigheten begära att leverantören ska rätta exempelvis uppenbara felräkningar eller felskrivningar. De tidigare reglerna var olyckliga både för företaget, som kunde gå miste om uppdraget bara på grund av mindre slarv, och för myndigheten som kunde vara tvungen att förkasta ett anbud trots att det kanske egentligen var det bästa.

Birgitta Laurent ser också en fördel för mindre företag i att kommunikationen med den upphandlande myndigheten nu i huvudsak ska ske elektroniskt. Leverantören blir då automatiskt påmind om den glömt att fylla i någon obligatorisk del av anbudet.

FAKTA/Nya upphandlingsregler

Tre nya upphandlingslagar som bygger på EU-direktiv trädde i kraft den 1 januari 2017. Bakgrunden är en önskan om:

  • Mer av sunda förfaranden, exempelvis genom en större möjlighet att utesluta oseriösa leverantörer.
  • Förenkling och ökad flexibilitet, exempelvis genom att förfarandet i huvudsak ska ske elektroniskt.
  • Att på ett mer strategiskt sätt använda sig av offentlig upphandling för att uppnå samhälleliga mål ­– såsom mer av innovation, sysselsättning, miljö och integration.
  • Att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling.

Läs mer om de nya reglerna här