Logga in

Studenter försökskaniner i levande laboratorium

Publicerad
4 okt 2016, 08:01

En unik testmiljö för nya boendelösningar. Det får ­studenterna på Chalmers i Göteborg uppelva i  ”HSB Living Lab” – ett ­fyravåningshus med studentlägenheter och forskarboenden. Huset är ­modulbyggt och fullsmockat med mätsugen elektronik.

HSB Living Lab är ett unikt hus på många vis. Konstruktionen är lånad från oljeindustrin, där bostadsplattformar sätts samman av moduler som produceras inomhus i fabrik.

Det unika med HSB Living Lab är att huset ska fungera som en testplattform för nya bostadslösningar, samtidigt som det är bebott av studenter och forskare. Genom att huset försetts med massor av mätutrustning, blir det ett levande l aboratorium för Chalmers institution för Bygg- och miljöteknik. Institutionens forskare ska använda HSB Living Lab för i princip två olika syften: Till exempel att testa nya byggnadsmaterial och tekniker samt för att finna nya vägar att mäta och påverka sin elförbrukning.

– Chalmers har hela tiden massor av idéer som de kommer med till oss på HSB och andra byggherrar. Normalt tvingas vi säga nej för att inte störa de boende eller av fastighetsekonomiska skäl, berättar Cecilia Lööf, kommunikationsansvarig för HSB Living Lab.

– Chalmers har hela tiden massor av idéer som de kommer med till oss på HSB och andra byggherrar. Normalt tvingas vi säga nej för att inte störa de boende eller av fastighetsekonomiska skäl.

Cecilia Lööf, kommunikationsansvarig för HSB Living Lab

Normalt tar det tio år att få fram nya bostadslösningar, men med hjälp av HSB Living Lab räknar HSB och Chalmers att den tiden kan kortas till två år. De boende i huset är införstådda med att deras hem är en testanläggning och ställer upp på att allt mäts, och är beredda att delta i enkäter och intervjuer i samband med projekten.

– I huset finns ett Bluetooth baserat lokaliseringssystem som gör det möjligt att registrera hur taggar rör sig i huset. Taggarnas position registreras av 54 sensorer som placerats runtom i byggnaden. Det finns också sensorer som ger möjlighet att registrera om fönster och dörrar öppnas, hur och när kläder tvättas och mycket annat, förklarar Christian Marx, forskare på Chalmers.

Christian har varit med och utvecklat mätsystemen i HSB Living Lab. De är minst sagt omfattande. Här finns 540 elmätare installerade för att individuellt mäta energiförbrukningen i olika teknisk utrustning och på alla eluttag i huset. Vatten och avlopp är också försedda med mätare, det finns väderstationer på tak och väggar och mätare som registrerar mikroklimatet inne i väggarna.

– Huset har tolv utbytbara väggmoduler – 1,2 x 3,6 meter – där vi ska testa nya byggnadsmaterial och tekniker. I de här modulerna finns sensorer i tre olika skikt som mäter energiprestanda, förklarar Christian Marx. Det första utbytet av en sådan här modul ska göras i oktober, tillägger han.

– I huset finns ett Bluetooth baserat lokaliseringssystem som gör det möjligt att registrera hur taggar rör sig i huset. Taggarnas position registreras av 54 sensorer som placerats runtom i byggnaden. Det finns också sensorer som ger möjlighet att registrera om fönster och dörrar öppnas, hur och när kläder tvättas och mycket annat.

Christian Marx, forskare på Chalmers

Huset är byggt i fyra våningar. I bottenvåningen finns en stor lobby där byggnadens tvättstudio placerats direkt innanför entrén.

– Här vill vi att tvättstudion ska vara en social mötespunkt där de boende kan umgås och ta en fika medan de tvättar – i stället för att vara ett källarutrymme där man knappt hälsar på varandra, förklarar Cecilia Lööf.

På nedre plan finns också ”The white room”. Det är en lokal där det är meningen att forskargrupper från världens alla hörn ska kunna arbeta med olika praktiskt inriktade forskningsprojekt.

– Tanken är att det ska pågå småprojekt här som alla i huset kan ta del av, förklarar Christian Marx.

– Här vill vi att tvättstudion ska vara en social mötespunkt där de boende kan umgås och ta en fika medan de tvättar – i stället för att vara ett källarutrymme där man knappt hälsar på varandra.

Cecilia Lööf

Två av husets våningar har lägenheter för gemensamt studentboende. Var och en av de 24 lägenheterna är på 13 kvadratmeter, men här talar man helst om att de är 47 kubikmeter stora. Huset har så hög takhöjd – 3,6 meter – att lägenheterna upplevs som rymliga trots den begränsade golvytan. De är samlade i kluster om sex lägenheter i varje, med gemensamt vardagsrum, kök, förvaringsutrymme och balkong. Att hyra en sådan här studentlägenhet kostar 4 648 kronor per månad, men då ingår tillgång till tvättstudion, bredband och det mänskliga nätverket av byggnadskunnigt folk – alla de boende i HSB Living Lab har handplockats utifrån att de alla verkligen vill vara med och påverka framtidens hållbara boenden.

Handplockade är också de gästforskare och forskarfamiljer som bor i husets tredje plan. Det har fem större referenslägenheter av mer konventionell typ, men också dessa är förstås uppbyggda av prefabricerade moduler.