Logga in

Så skonades elektrikernas ryggar

Publicerad
13 sep 2016, 08:51

HSB Living Lab (det modulbyggda fyravåningshuset på Chalmers i Göteborg, som bland annat ska mäta de boende studenterna och forskarnas elvanor) monterades ihop under endast nio dagar. Huset är byggt med en 214 tons svetsad stålstomme. I stommen har 44 moduler monterats – bostadsmoduler, trapphus och hiss-schakt.

Modulerna har tillverkats på Swedish Modules fabrik i Emtunga. Assemblin i Lidköping har svarat för elinstallationerna, men också deltagit i byggnadens projektering.

– Konsulterna ville ha med oss tidigt i projektet, eftersom vi har erfarenheter inom el, vent och rör och sedan tidigare också arbetat med installationer i bostadsmoduler för oljeindustrin, berättar Tommy Höglund, projekt­ledare på Assemblin i Lidköping.

Att installera i moduler som tillverkas i fabrik har sina fördelar. Tommy framhåller en av dem:

– För att skona elektrikernas ryggar vändes innertaken upp och ner. De var glesade med stålprofiler och låg upplagda på arbetsbänkar. Våra montörer kunde göra elinstallationerna innan taksektionen vändes helt om och lades ovanpå modulen.

– För att skona elektrikernas ryggar vändes innertaken upp och ner. De var glesade med stålprofiler och låg upplagda på arbetsbänkar. Våra montörer kunde göra elinstallationerna innan taksektionen vändes helt om och lades ovanpå modulen.

Tommy Höglund, projekt­ledare på Assemblin i Lidköping

Modulerna har stålstomme men konventionella väggar, tak och golv. Svensk standardmateriel har använts för elinstallationerna.Det mesta av kabeldragningen i och mellan modulerna är förlagd till kanaler i golven längs modulernas väggar. Innan modulerna lämnade fabriken förbereddes skarvpunkter för installationerna så att dessa lätt skulle kunna sammanfogas när modulerna väl var på plats i byggnaden.

– Vi har haft fem montörer som arbetat från augusti fram till årsskiftet i Swedish Modules fabrik i Emtunga med att installera i modulerna. Sedan har vi arbetat på plats i huset fram mitten av mars, berättar Tommy Höglund.

– Vi har haft fem montörer som arbetat från augusti fram till årsskiftet i Swedish Modules fabrik i Emtunga med att installera i modulerna. Sedan har vi arbetat på plats i huset fram mitten av mars.

Assemblins uppdrag har omfattat kraft, belysning, tele, data, brandlarm och passersystem. Företaget har också dragit fram kraft för byggnadens energistyrsystem, som levererats av KTC, och hjälpt Chalmers tekniker med kablage till deras testutrustningar.

Elinstallationerna gjordes till mesta delen på fabrik, medan tele- och datanät och övrigt arbete gjordes sedan huset monterats inne på Chalmers.

HSB Living Lab är ett energioptimerat hus. All belysning är LED och den styrs i alla allmänna utrymmen av rörelsevakter. Solpaneler ska installeras och för uppvärmningen med fjärrvärme testar Göteborgs Energi en lösning där huset kan matas med returvatten från fjärrvärmenäten – vatten som redan värmt andra byggnader och därför bara håller en temperatur på cirka 45 grader.

FAKTA

HSB Living Lab

• 540 elmätare och 2 000 ­sensorer ger tekniska förutsättningar för ­Chalmers Tekniska Högskola att ­bedriva forskning i huset.

• Moduluppbyggd byggnad i fyra våningar.

• Rymmer 24 student­lägenheter i tillfälliga och flyttbara moduler, samt fem större referenslägenheter.

• Är byggt av 44 fabriksbyggda moduler som monterats
i stålstomme.

• De boende i huset är handplockade. Alla har accepterat att vara delaktiga i försöksverksamhet under den tid de bor i huset.